Laporan Tahunan UPNM 2020

1 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 National Defence University of Malaysia 2020 LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 1 07/03/2022 11:42 AM

2 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 KANDUNGAN Kandungan Sejarah Penubuhan Falsafah, Visi, Misi dan Moto Piagam Pelanggan Lembaga Pengarah Universiti Pengurusan Universiti Ahli Senat Universiti Struktur Organisasi Universiti Laporan Naib Canselor Pengoperasian semasa Pandemik COVID-19 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Penarafan Universiti Mahasiswa Berkualiti Aktiviti dan Pencapaian Mahasiswa Akademi Kecergasan Pertahanan Ketenteraan Penyelidikan dan Inovasi Modal Insan Cemerlang Pembangunan Sumber Maklumat Perpustakaan Penerbitan Ilmiah Hubungan Industri dan Korporat Pembelajaran Sepanjang Hayat Pusat Kesihatan Bahagian Keselamatan Bahagian Kenderaan Laporan Kewangan 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 17-22 23-26 27-38 39-42 43-64 65-74 75-96 97-112 113-148 149-162 163-170 171-176 177-194 195-202 203-212 213-232 233-240 241 -246 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 2 07/03/2022 11:42 AM

3 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan melalui naik tarafnya sebagai sebuah universiti yang diwartakan pada 10 November 2006. Di samping memperolehi kelayakan profesional, semua Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka bakal berkhidmat dalam Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Manakala bagi pelajar awam yang bergraduat mereka bakal menceburi perkhidmatan beruniform yang lain seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan 4sejarah Penubuhan Imigresen Malaysia dan perkhidmatan awam serta sektor swasta, terutama dalam bidang industri pertahanan dan keselamatan negara. Di samping Pusat Asasi Pertahanan, UPNM telah menubuhkan empat buah fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan serta Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan. Program akademik yang ditawarkan di fakultifakulti adalah setanding dengan Universiti Awam (UA) dalam dan luar negara. Program-program ditawarkan oleh UPNMmenarikminat bakal pelajar kerana ia melibatkan pengajian dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi boleh diaplikasi kepada pengurusan pertahanan dan keselamatan negara, di samping dapat diaplikasikan dalam sektor perindustrian yang berteraskan sains dan teknologi terkini. Sejarah Penubuhan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 3 07/03/2022 11:42 AM

4 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 National Defence University of Malaysia FALSAFAH VISI MISI Sebagai sebuah institusi nasional primier berdedikasi dalam menghasilkan pemimpin berintelektual yang menyerlah serta bersifat terpuji dan komited untuk berbakti sepenuhnya kepada negara dalam menjayakan kelangsungan kepentingan strategik negara. FALSAFAH  Menjadi Universiti Pertahanan primier di rantau ini untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu. VISI  UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah Universiti Pertahanan primier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi dan juga penyelidikan polisi. MISI  Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 4 07/03/2022 11:42 AM

5 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 KEWAJIPAN  INTEGRITI  MARUAH  National Defence University of Malaysia MOTO Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 5 07/03/2022 11:42 AM

6 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti berikut: Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Program Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum sebelum semester bermula. MAKLUMAT PROGRAM 1 Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Program Akademik memenuhi beban kredit seperti yang diluluskan oleh KPM, Senat UPNM dan LKU dilaksanakan mengikut prosedur Rancangan Pengurusan Latihan (RPL). Pelanggan disediakan dengan khidmat nasihat akademik oleh Penasihat Akademik dan khidmat nasihat ketenteraan oleh Ketua Batalion. PEMBELAJARAN, LATIHAN DAN KHIDMAT NASIHAT 2 Piagam Pelanggan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 6 07/03/2022 11:43 AM

7 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan latihan ketenteraan akan diuruskan dengan selamat mengikut keperluan peraturan dan undang-undang seperti di Seksyen 2.8. 3 KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN 5 PENTAULIHAN Pelanggan yang telah dianugerahkan ijazah sarjana muda dan lulus semua latihan ketenteraan layak ditauliahkan sebagai Pegawai Muda ATM. Tarikh kuatkuasa pentauliahan ialah pada tarikh terakhir pengesahan keputusan peperiksaan akhir oleh Senat UPNM atau pengesahan keputusan mata pelajaran LKU oleh Lembaga No. 3 ATM. Aduan pelanggan yang tidak tertakluk kepada pihak ketiga akan diselesaikan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh sah aduan diterima. ADUAN PELANGGAN 6 4 Pelanggan yang telah memenuhi syarat lulus program akademik dan disahkan oleh Senat UPNM dan boleh dianugerahkan Diploma Eksekutif, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang yang didaftarkan. PENGANUGERAHAN Piagam Pelanggan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 7 07/03/2022 11:43 AM

8 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Lembaga Pengarah Universiti TAN SRI (DR) SYED AZMAN BIN SYED IBRAHIM Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Panglima Angkatan Tentera Malaysia JENERAL TAN SRI DATO’ SRI HJ. AFFENDI BIN BUANG TUDM Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH DATUK MUEZ BIN ABDUL AZIZ Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 8 07/03/2022 11:43 AM

9 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Lembaga Pengarah Universiti Pengerusi, Destini Berhad JENERAL TAN SRI DATO’ SRI RODZALI BIN DAUD TUDM (BERSARA) Timbalan Peguam Cara Perbendaharaan Bahagian Undang--Undang Kementerian Kewangan Malaysia DATO’ HAJAH NOR ‘AZURA BINTI HJ. MOHAMED ZOHDI Pengerusi / Penasihat Akademik Spectrum Education Group PROF. EMERITUS TAN SRI DATO’ DR. MOHAMED SALLEH BIN HJ. MOHAMED YASIN Pengarah Urusan Meranti Furniture Sdn. Bhd. DATO’ HAJI MD PISHAL BIN AB RAUB Setiausaha Bahagian Pembangunan, KPT DATO’ CHE SHUKRI BIN CHE MAT Pengerusi ZI Production Sdn. Bhd. KDR (K) DATUK ZULKIFLI BIN ISHAK PSSTLDM Pengarah Pusat Pembangunan Akademik UPNM (Ahli) PROF. DR. ABDUL GHAPOR BIN HUSSIN Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 9 07/03/2022 11:43 AM

10 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengurusan Universiti LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (Menjalankan Tugas) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) PROF. EMERITUS DATO’ DR. TENGKU MOHD BIN TENGKU SEMBOK Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) LT KOL PROF. TS. DR. MUHD ZUAZHAN BIN YAHYA (Menjalankan Tugas) TimbalanNaibCanselor Penyelidikandan Inovasi (P& I) BRIG JEN PROF. IR. DR. NORAZMAN BIN MOHAMAD NOR (BERSARA) Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 10 07/03/2022 11:43 AM

11 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengurusan Universiti Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) PROF. DATO’ DR. JESBIL SINGH Penolong Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) PROF. DATO’ DR. AHMAD MUJAHID BIN AHMAD ZAIDI Pendaftar PUAN HAJAH SARINA BINTI ABDUL RANI Bendahari EN. MOHD HAIRAY BIN MD YUSOF Pengarah Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan LT KOL SHAHRUL BIN SANUSI (BERSARA) Ketua Pustakawan Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim EN. MOHAMMED DZULKARNAIN BIN ABDUL KARIM Komandan Akademi Latihan Ketenteraan BRIG JEN ROZAINY BIN AHMAD RAPIEE@ AHMAD ROFIE TUDM Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 11 07/03/2022 11:43 AM

12 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Ahli Senat Universiti KOL PROF. MADYA DR. KHAIROL AMALI BIN AHMAD (BERSARA) Dekan, Fakulti Kejuruteraan LT KDR PROF. MADYA TS. DR. MOHD NORSYARIZAD BIN RAZALI TLDM (BERSARA) Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan BRIG JEN PROF. DATUK DR. HJ. ADNAN BIN HJ. ABDULLAH Dekan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan PROF. DR. AIDY BIN ALI Dekan, Pusat Pengajian Siswazah PROF. MADYA DR. NORHANA BINTI ABDUL HALIM Pengarah, Pusat Asasi Pertahanan PROF. MADYA DR. NORSHIMA BINTI ZAINAL SHAH Pengarah, Pusat Bahasa KOL FELO KANAN SOFIAN BIN KAMARUDDIN (BERSARA) Pengarah, Institut Pengajian Eksekutif UPNM PROF. DR. MOHAR BIN KASSIM Pengarah, Akademi Kecergasan Pertahanan PROF. DR. ABDUL GHAPOR BIN HUSSIN Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik LT KOL PROF. DR. VICTOR FEIZAL BIN KNIGHT VICTOR ERNEST @ ABD SHATAR (BERSARA) Pengarah, Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Naib Canselor PROF. EMERITUS DATO’ DR. TENGKU MOHD BIN TENGKU SEMBOK Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) LT KOL PROF. TS. DR. MUHD ZUAZHAN BIN YAHYA Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) BRIG JEN PROF. IR. DR. NORAZMAN BIN MOHAMAD NOR Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) PUAN HAJAH SARINA BINTI ABDUL RANI Pendaftar Jabatan Pendaftar EN. MOHD HAIRAY BIN MD YUSOF Bendahari Jabatan Bendahari EN. MOHAMMED DZULKARNAIN BIN ABDUL KARIM Ketua Pustakawan Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim PUAN ZUNIKA BINTI SULAIMAN Pegawai Undang-Undang LT KOL PROF. MADYA ARIFFIN BIN ISMAIL (BERSARA) Dekan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 12 07/03/2022 11:43 AM

13 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Ahli Senat Universiti PROF. DR. RISBY BIN MOHD SOHAIMI Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah PROF. DR. JOWATI BINTI JUHARY Pengarah, Penerbit UPNM PROF. DR. HJH. FATIMAH BINTI DATO AHMAD Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan PROF. DATO’ DR. JESBIL SINGH A/L BAHADUR SINGH Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) PROF. EMERITUS DATO’ DR. WAN MD. ZIN BIN WAN YUNUS Pengarah, Pusat Pentropikalan BRIG JEN ROZAINY BIN AHMAD RAPIEE@ AHMAD ROFIE TUDM Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan PROF. DATO’ TS. DR. AHMAD MUJAHID BIN AHMAD ZAIDI Penolong Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) PROF. MADYA DR. HJ. HASAN AL-BANNA BIN MOHAMED Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data LT KOL IR. SHAHRUL BIN SAHUSI (BERSARA) Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan DR. MOHD RIZAL BIN MOHD ISA Pengarah, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi ENCIK MOHD FADHZIL BIN ZAINOL Timbalan Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik PUAN RINI SHAZRINA BINTI ZULKIFLY Penolong Pendaftar Kanan Unit Pentadbiran, Pengurusan Senat dan Konvokesyen Bahagian Pengurusan Akademik PUAN SUZANAH BINTI SENGOOT Penolong Pegawai Tadbir Kanan Unit Pentadbiran, Pengurusan Senat dan Konvokesyen Bahagian Pengurusan Akademik Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 13 07/03/2022 11:43 AM

14 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 STRUKTUR ORGAN I SAS I National Defe 01 Akademi Latihan Ketenteraan (ALK) Komandan ALK Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Penerbit UPNM Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT) Pusat Kecemerlangan Kenderaan Berperisai Termaju Pusat Keselamatan Siber (PKS) Pusat Pentropikalan (CENTROP) Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF) Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim (MAREC) Pusat Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) PusatWilayah Undang-Undang Tentera dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (CoMIHL) 04 Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman Bin Mohamad Nor Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi (P & I)) Bahagian Kepimpinan, Korporat dan Perhubungan Antarabangsa 05 Prof. Dato’ Dr. Jesbil Singh Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Pentadbiran dan Kewangan Kebajikan Pelajar Kokurikulum Pengurusan Asrama Pusat Pembangunan Pelajar Kebudayaan dan Kesenian Kaunseling, Kerjaya dan Alumni 03 Mejar Prof.Ts. Dr. Muhd Zuazhan binYahya Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 0 Pusat Al-Fateh ProgramAkademik Industri dan Antarabangsa Penolong Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Pusat Pengajian Siswazah Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Pusat Asasi Pertahanan Pusat Bahasa Pusat Pembangunan Akademik Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP) Center for Blue Ocean (CBOSS) Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Fakulti Kejuruteraan 02 Prof. Emeritus Dato’ Dr.Tengku Mohd binTengku Sembok Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI Struktur Organisasi UPNM Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 14 07/03/2022 11:43 AM

15 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 R I UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) National Defence University of Malaysia 07 Puan Hajah Sarina Binti Abdul Rani Pendaftar Pejabat Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Pengurusan Dasar Pusat Kesihatan UPNM Bahagian Kenderaan Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Pengurusan Akademik Bahagian Keselamatan 08 En. Hairy Bin MdYusof Bendahari Bahagian Pentadbiran Bahagian Gaji dan Akaun Bahagian Bajet Bahagian Akaun Bahagian Pembayaran Bahagian Aset Bahagian Terimaan dan Akaun Pelajar Bahagian Perolehan 10 Lt Kol Shahrul Bin Sanusi (Bersara) Pengarah Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Unit Pentadbiran Unit Senibina Unit Pengurusan Projek Unit Penyelenggaraan Unit Pengurusan Aset Unit Kejuruteraan Mekanikal Unit Kontrak dan Ukur Bahan Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional Bahagian Audit Dalam Pusat Islam Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDISS) Pejabat Naib Canselor Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd) Pusat Pengurusan Projek Unit Integriti Pusat PengurusanWakaf Bahagian Governan dan Perundangan 06 Canselori Bahagian Sokongan Bahagian Teknikal Bahagian Perkhidmatan Bahagian Pentadbiran Latihan dan Jaminan Kualiti 09 En. Mohd Dzulkarnain Bin Abdul Karim Ketua Pustakawan Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Naib Canselor Struktur Organisasi UPNM Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 15 07/03/2022 11:43 AM

16 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 16 07/03/2022 11:43 AM

17 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 NAIB CANSELOR  LAPORAN National Defence University of Malaysia Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 17 07/03/2022 11:43 AM

18 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kerana tahun 2020 telah berjaya diharungi dengan langkah berani, sekaligus menjelmakan pelbagai siri pencapaian yang begitu memberangsangkan bagi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Meskipun tahun 2020 terpaksa dilalui dalam persekitaran yang begitu mencabar serta penuh liku, namun iltizam jitu serta kesepakatan seluruh warga UPNM telah berjaya menzahirkan sinergi teguh dalam usaha menempatkan universiti ini di persada jaya. Ini dibuktikan menerusi pelbagai kejayaan serta pengiktirafan yang berjaya ditempa hasil kehebatan bakat warga dan mahasiswa UPNM. Ia turut memanifestasikan semangat waja seluruh warga dalam menyatukan matlamat universiti sebagai tunjang prakarsa sepunya yang diusahakan dengan begitu gigih. KejayaanUPNMsepanjang tahun 2020 semestinya juga adalah berkat sokongan yang tidak berbelah bahagi oleh pihak Kerajaan, khususnya Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pertahanan yang sentiasa memberikan dorongan serta komitmen yang begitu tinggi. Tidak kurang juga, kerjasama erat daripada rakan-rakan Universiti Awam, Universiti Swasta, serta rakanrakan industri telah turut sama menyumbang 4laporan naib canselor dalam penghasilan momentum kecemerlangan UPNM. KELESTARIAN TADBIR URUS SISTEMATIK Perjalanan tadbir urus yang ditonggak oleh barisan Ahli Lembaga Pengarah Universiti serta Pengurusan Universiti telah berhasil meneruskan kesinambungan persekitaran pentadbiran yang cekap, sistematik dan berpegang teguh kepada prinsip good governance. Dengan dipacu oleh garapan idea kolektif yang diterjemahkan kepada perancangan strategi yang jelas, UPNM terus melangkah maju ke hadapan, terutamanya dalam membina upaya universiti untuk mengharungi dinamika dunia akademik dan keilmuan. Ia dirangkumkan di setiap peringkat termasuk aspek kualiti governan dan tadbir urus, akademik, pembangunan intelek, sahsiah dan kepimpinan mahasiswa, penyelidikan dan inovasi, pengurusan kewangan, hubungan strategik, dan pengantarabangsaan. Dalam menzahirkan hasrat dan aspirasi yang disasarkan, barisan Lembaga Pengarah Universiti serta Pengurusan Universiti terusmenakhodai usaha perluasan kapasiti UPNM mengikut acuannya yang tersendiri berdasarkan keperluan mutakhir. Ia diusahakan atas paksi dan landasan sebagaimana yang diamanahkan oleh para pemegang taruh. Berhasil daripada itu juga, Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 18 07/03/2022 11:43 AM

19 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor atas usaha gigih semua Fakulti/Pusat/Jabatan/ Bahagian, UPNM telah melakar pencapaian gemilang apabila memperolehi keputusan ‘Audit Bersih’ oleh pihak Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 yang juga merupakan pertama kali dalam sejarah sejak penubuhan UPNM. Pencapaian ini disusuli pula dengan kejayaan UPNM mengekalkan prestasi gemilang menerusi Penarafan Lima Bintang (Very Competitive) bagi kategori ‘Emerging University’ dalam sistem Penarafan Bersepadu Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia (SETARA’19). Tahun 2020 juga menyaksikan pemantapan serta pemerkasaan budaya kerja berkualiti tinggi dan berintegriti digabung jalinkan, beriringan dengan elemen inovatif dan kreatif yang telah sekian lama menjadi teras perkhidmatan warga UPNM. Dalam menentukan agenda kecemerlangan terus bersinambung, segala usaha terus digembleng untuk menyuburkan budaya kualiti serta persekitaran kerja yang menjunjung tinggi semangat permuafakatan, keterangkuman serta kecemerlangan dalam sanubari setiap warga sebagai asas dalam melunaskan amanah. Dalam hal yang sama, perihal peningkatan kompetensi setiap warga turut sentiasa menjadi keperluan mustahak dalam memastikan sumber manusia UPNM berada pada tahap kompetitif. Justeru, penekanan terhadap kursus-kursus kompetensi bagi warga kerja pentadbiran serta peluang pengajian bagi warga akademik terus distrategikan berasaskan kepada trajektori hala tuju UPNM. TAHUN 2020 PENUH CABARAN Penularan pandemik COVID-19 yang melanda seanteroduniatelahmenatijahkansituasi luarbiasa yangturutmembawacabaranbesarkepadaUPNM. Walau dalam keadaan yang sukar, UPNM terus berhasil memastikan penyampaian perkhidmatan utama sentiasa dalam keadaan terbaik. Sesuai dengan keperluan norma baharu dalam segenap ekosistem perkhidmatan UPNM, seluruh warga terus berusaha gigih dalam menyampaikan perkhidmatan menerusi pendekatan serta kaedah yang kreatif. Dalam konteks kesiapsiagaan universiti, Pengurusan Universiti melihat cabaran pandemik COVID-19 sebagai satu perspektif baharu yang membangkitkan tentang peri pentingnya pengukuhan daya tahan universiti untuk beradaptasi dengan sebarang situasi luar jangka. Dalam hal ini, Jawatankuasa Bertindak COVID-19 UPNM yang dipengerusikan oleh Naib Canselor telah berjaya mengemudi tadbir urus berdasarkan kepada prosedur operasi standard yang digariskan oleh pihak berwajib. Dalam tempoh ini, teras keutamaan pihak Pengurusan Universiti adalah bagi menentukan kesejahteraan seluruh warga sentiasa terpelihara. Tidak ketinggalan, UPNM juga turut memberikan sumbangan kepada pasukan barisan hadapan negara dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Sumbangan yang dihulurkan adalah dalam bentuk perkhidmatan kepakaran dan produk-produk perlindungan seperti cecair pembasmi kuman tangan, pelindung muka, dan sut Personal Protective Equipment (PPE). Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 19 07/03/2022 11:43 AM

20 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor PENGUKUHAN BIDANG TUJAHAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN Strategi perencanaan transformasi UPNM untuk memacu pengukuhan sebagai universiti yang kredibel terus digiatkan sepanjang tahun 2020. Usaha pintar untuk memposisikan UPNM dalam kedudukan sebagai Universiti Awam yang berwibawa dalam bidang tujahan pertahanan dan keselamatan terus digarap dan dipelbagaikan. Ini sejajar dengan hasrat UPNM untuk terus menyumbang peranan secara lebih signifikan sebagai autoriti pemikir ilmiah, katalis teknovasi, pelopor penyelidikan berimpak tinggi, serta khidmat konsultansi dalam bidang tujahan yang diamanahkan di peringkat nasional mahupun global. Inisiatif ini juga turut dipacu menerusi pemeteraian MoU dan MoA bersama-sama rakan strategik bagi maksud kolaborasi serta mewujudkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan inovasi serta pembangunan akademik. PEMERKASAAN INISIATIF MELAHIRKAN MAHASISWA HOLISTIK Kurikulum pengajian yang begitu unik menerusi gabungan aspek akademik kontemporari, disiplin, kepimpinan, sahsiah serta kerohaniah terus menjadi citra identiti dan kekuatan tersendiri bagi UPNM. Ia terangkum dalam aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembentukan mahasiswa sebagai seorang intelek holistik. Semua inisiatif tersebut telah terbukti hasilnya menerusi pencapaian hebat para mahasiswa dan graduan yang telah menamatkan pengajian. Antara yang paling signifikan, pencapaian UPNM mengungguli puncak carta Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employability) dalam kalangan Universiti Awam pada tahun 2020 terus menjadi kejayaan manis yang wajar dibanggakan oleh seluruh warga. Justeru, program-program berimpak tinggi serta pendedahan peluang kerjaya kepada bakal graduan akan terus dimantapkan bagi mengekalkan prestasi luar biasa UPNM dalam penarafan GE. Paling utama, sokongan padu oleh Kementerian Pengajian Tinggi menerusi penyaluran Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan akan terus dimanfaatkan secara optimum dalam mencapai sasaran lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Dalam bidang sukan pula, UPNM juga tidak kurang hebatnya. Kontinjen UPNM telah berjaya menduduki tempat ke-2 keseluruhan daripada 20 Universiti Awam dalam Karnival Sukan MASUM Fasa 1 2020 dengan catatan 8 pingat Emas, 4 pingat Perak dan 6 pingat Gangsa. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 20 07/03/2022 11:43 AM

21 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor PENYELIDIKAN DAN INOVASI Tahun 2020 juga telahmelakarkan lonjakan yang begitu signifikan dalambidang penyelidikan dan inovasi UPNM. Secara keseluruhan, UPNM merekodkan dana sebanyak RM7,231,573.79 yang terdiri daripada geran dalaman dan geran luar bagi 87 projek penyelidikan sepanjang tahun 2020. Sesungguhnya, kecemerlangan aspek ini dipacu oleh para akademia yang begitu gigih dan komited dalam memugar ilmu menerusi usaha penghasilan karya penyelidikan baharu dalam bidang tujahan UPNM. Ini juga jelas membuktikan bahawa pendekatan berstrategi menerusi pemerkasaan ekosistem yang kondusif serta pembudayaan berterusan dalam bidang ini telah menampakkan hasil yang begitu positif. Untuk itu juga, integrasi dan jalinan kerjasama penyelidikan rentas disiplin dalam kalangan akademia serta kolaborasi dengan pelbagai institusi penyelidikan dari dalam dan luar negara terus menjadi pendekatan terbaik. PENGUKUHAN JENAMA UPNM Strategi pengukuhan jenama UPNM untuk meningkatkan keterlihatan (visibility) UPNM di peringkat nasional dan global akan terus dijajarkan dan disatukan menerusi gemblengan fungsi semua Fakulti/ Pusat/Jabatan/Bahagian. Iabagimembentuksatusinergi baharuyangbergerakselari dalammeneruskan kesinambungan usaha mencarta UPNM ke kedudukan yang lebih baik pada tahun mendatang. Untuk menjayakan inisiatif ini, penjajaran dan penyatuan sebagai inti sari utama pastinya menuntut usaha gigih semua pihak, terutamanya menerusi perkongsian amalan terbaik dalam segenap aspek sama ada dalam kepakaran disiplin ilmu atau amalan tadbir urus. UPNM kini telah berada di landasan yang tepat, dan menerusi komitmen yang tidak berbelah bahagi oleh seluruh warga, maka sudah pasti sasaran yang diimpikan akan dapat dikecapi. PENUTUP Laporan Tahunan 2020 ini menjadi manifestasi komitmen seluruh warga UPNM, dipacu oleh kepimpinan jitu Lembaga Pengarah Universiti dan Pengurusan Universiti dalam merealisasikan kesinambungan kecemerlangan, selari dengan aspirasi dan ekspektasi pemegang taruh. Dengan dipacu perkhidmatan berasaskan nilai-nilai murni, seluruh warga UPNMakan terusmemberikan komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong selaku Tuanku Canselor, bagi menentukan relevansi dan keunggulan UPNM dapat terus diperteguhkan. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pertahanan, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Ahli-ahli Senat, Pegawai Pengurusan Universiti, serta terutamanya seluruh warga dan mahasiswa UPNM. Begitu juga, setinggitinggi penghargaan diucapkan kepada rakan-rakan Universiti Awam dan Swasta, Kementerian dan agensi Kerajaan, rakan-rakan industri, rakan-rakan NGO serta media massa yang sentiasa berdiri teguh bersama-sama UPNM dalam menempuhi tahun 2020 dengan gemilang dan bermakna. Sesungguhnya, kejayaan dan pengiktirafan yang diterima oleh UPNM sepanjang tahun 2020 bukanlah datang daripada usaha secara sendirian. Realitinya, ia merupakan berkat daripada hasil sumbangan semua pihak menerusi pembentukan satu gagasan tanggungjawab bersama yang dikemudikan secara bijaksana oleh tampuk kepimpinan UPNM. Semoga segala usaha gigih demi menjulang martabat UPNM akan beroleh rahmat dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sekian dan salam hormat. “KEWAJIPAN, MARUAH, INTEGRITI” DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Leftenan Jeneral Naib Canselor Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 21 07/03/2022 11:43 AM

22 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Laporan Naib Canselor Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 22 07/03/2022 11:43 AM

23 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 PANDEMIK COVID- 19  PENGOPERASIAN SEMASA National Defence University of Malaysia Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 23 07/03/2022 11:43 AM

24 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengoperasian Semasa Pandemik Covid-19 Tahun 2020, Negara tidak terkecuali dengan wabak COVID-19 sehingga memaksa Kerajaan membuat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam usaha mengekang penularan diseluruh Negara. Pelaksanaan PKP melalui beberapa fasa yang bermula pada 18 Mac 2020 dilaksanakan selepas wabak COVID-19 telah melanda dikalangan komuniti khususnya dan dunia amnya. Sehubungan itu, pihak UPNM tidak terkecuali turut telah mengambil langkah mewujudkan Jawatankuasa Bertindak COVID-19 yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berbahagia Naib Canselor UPNM disamping barisan Pengurusan Tertinggi Universiti. Jawatankuasa diwujudkan bagi berperanan menggubal Arahan Pentadbiran yang dijadikan dokumen rasmi khusus untuk dijadikan panduandan rujukansebagai langkahpencegahan/ pengawalan risiko dalam membendung penularan wabak COVID-19 dalam kampus UPNM. Melalui Jawatankuasa ini juga telah diwujudkan Pelan Tindakan Pengurusan Krisis iaitu: 4 Penubuhan COVID-19 Response Team sebagai pasukan pemantau dan first responder untuk mentadbir insiden berkaitan wabak COVID-19 di dalam kampus UPNM. Dekan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan telah dilantik sebagai Pengerusi COVID-19 Response Team; 4 Mewujudkan Bilik Operasi COVID-19 sebagai pusat sehenti bagi mentadbir segala hal ehwal berkaitan COVID-19 termasuk penerangan kepada warga UPNM / pelajar / Ibu Bapa berkaitan arahan-arahan dalaman yang dikuat kuasakan. Bilik Operasi COVID-19 UPNM beroperasi sepanjang waktu / 7 hari bekerja yang boleh dihubungi di talian telefon 0193523400; dan 4 Menyediakan dan memajukan laporan harian kepada Dashboard Pelaporan Status Kes COVID-19 Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Pelaporan harian tujuh hari seminggu disediakan Pegawai UPNM yang dilantik iaitu Ketua Pusat Kesihatan dan Penolong Pendaftar Kanan Pejabat Pendaftar yang juga merupakan ahli dalam COVID-19 Response Team. 4PENGOPERASIAN SEMASA PANDEMIK COVID-19 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 24 07/03/2022 11:44 AM

25 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengoperasian Semasa Pandemik Covid-19 PENGOPERASIAN UNIVERSITI DALAM TEMPOH PKP Penularan wabak COVID-19 telah menyaksikan norma baharu bagi negara amnya dan staf khususnya sebagai langkah mengekang penularan wabak diperingkat Universiti seperti: a) Pelaksanaan BDR Peringkat awal pelaksanaan PKP dikuat kuasa, semua staf dikehendaki Bekerja Dari Rumah (BDR) kecuali barisan hadapan (frontliners) seperti staf kesihatan dan keselamatan. Pelaksanaan jadual penggiliran BDR juga diaktifkan dengan kehadiran staf ke pejabat dipantau pada setiap hari dan arahan bekerja secara berperingkat turut dikeluarkan dari semasa ke semasa mengikut SOP pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN), JPA dan KPT. b) Kebajikan dan kesihatan staf semasa pandemik (mental dan fizikal) • Kesihatan staf semasa pendemik di pantau oleh setiap Ketua FPJB dan sekiranya terdapat staf yang mengalami demam dan batuk yang berterusan, staf berkenaan diarahkan untuk merujuk ke Pusat Kesihatan atau klinik bagi mendapatkan rawatan dengan segera. • Sekiranya ada staf yang menjadi kontak rapat kepada ahli keluarga yang positif COVID-19, staf berkenaan akan diarahkan untuk BDR dan melaksanakan kurantin kendiri. • Di peringkat Universiti, Jawatankuasa Bertindak COVID-19 telah dibentuk bagi memantau keskes yang melibatkan staf dan pelajar. • Dari segi kebajikan pula, semua staf yang mengalami masalah atau menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan terutamanya staf dari golongan berkeperluan, pihak Pejabat Pendaftar dan Universiti akan memberikan bantuan terutamanya barangan keperluan harian. c) Program-program pengisian semasa BDR Sepanjang PKP dilaksanakan beberapa program ceramah kesihatan, keagamaan dan perbincangan berkaitan pelbagai isu-isu COVID-19 dilaksanakan secara dalam talian bagi menyampaikan maklumat yang tepat kepada semua staf dalam mengharungi situasi yang penuh mencabar semasa Covid-19. Semua aktiviti berbentuk fizikal juga telah ditangguhkan / dibatalkan termasuklah penganjuran beberapa program atau acara tahunan peringkat Universiti turut ditangguhkan. Pelaksanaan mesyuarat juga turut dilaksanakan secara dalam talian serta hybrid secara berperingkat tertakluk kepada situasi semasa. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 25 07/03/2022 11:44 AM

26 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengoperasian Semasa Pandemik Covid-19 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 26 07/03/2022 11:44 AM

27 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 (KPI ) MENTERI  petunjuk dan laporan prestasi UTAMA National Defence University of Malaysia Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 27 07/03/2022 11:44 AM

28 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 PetunjukPrestasi UtamadanpencapaianUPNMsehingga31Disember 2020adalahmemberangsangkan dan kejayaannya secara terperinci adalah seperti di Jadual 1: 4petunjuk dan laporan prestasi utama (kpi) menteri Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Jadual 1: Petunjuk Prestasi Utama dan Pencapaian UPNM Bagi Tahun 2020 Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 1. 92% 95% TERCAPAI 1. Kolaborasi strategik yang berterusan dengan beberapa agensi seperti PROTÉGÉ, PERKESO, Talent Corpdanpihak Industri dalam menyediakan peluangpenempatandanlatihan pekerjaan melalui beberapa siri latihan pembangunan kerjaya, siri temuduga secara bersemuka dan secara atas talian. 2. Kejayaan memperolehi Geran Dana Program Intervensi GE KPT dan Dana Program PENJANA KPT- CAP dalam menyediakan peluang latihan dan penempatan kerjaya selepas tamat latihan melalui kaedah place & train. 3. Peningkatan peratusan menyambung pengajian dan menunggu penempatan pekerjaan juga membantu peningkatan peratusan GE. 4. Pelaksanaan program dan aktiviti kebolehpasaran graduan serta semakan status pekerjaan graduan secara berterusan yang melibatkan Pusat Kerjaya dan Fakulti Pengajian. Peratus kebolehpasaran graduan di Universiti. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 28 07/03/2022 11:44 AM

29 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 2. 3. 4. 5. 6. 0.8 8 Tidak berkenaan Tidak berkenaan 18.50% 1.05 11.06 Tidak berkenaan Tidak berkenaan 14.15% TERCAPAI TERCAPAI Belum Terlibat Belum Terlibat Tercapai hanya 76.5 % 1. Kualiti dan kuantiti penulisan ditingkatkandenganpenerimaan dana penyelidikan daripada KPT dan bengkel-bengkel kaedah penulisan Q1 yang dijalankan oleh BPI. 2. BPI memberi insentif setiap tahun kepada pensyarah bagi setiap penulisan berindeks yang diterbitkan. 3. Menjalankan pertandingan penulisan di kalangan penyelidik semasa tempoh PKP bagi meningkatkan penerbitan. 4. Menyokong penuh hasil penulisan penyelidik dengan membayar kos/ yuran penerbitan berindeks. 1. Kualiti dan kuantiti penulisan ditingkatkandenganpenerimaan dana penyelidikan daripada KPT dan bengkel-bengkel kaedah penulisan Q1 yang dijalankan oleh BPI. 2. BPI memberi insentif kepada pensyarah bagi setiap sitasi pada tahun 2020. 3. Hasil penulisan bersama penyelidik luar sebagai penulis bersama meningkatkan jumlah sitasi. UPNM sedang merangka persiapan untuk menyertai QS World University Rankings by Subject UPNM sedang merangka persiapan untuk menyertai QS World University Rankings by Subject Peratusan tercapai adalah sebanyak 76.5% = Terdapat penurunan penjanaan pendapatan daripada simpanan tetap, yuran pengajian dan lain-lain hasil kesan daripada Pandemik COVID-19. Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik di universiti. Jumlah sitasi kumulatif bagi setiap staf akademik di universiti. Bilangan bidang di universiti yang berada pada kedudukan 50 teratas berdasarkan QS World University Rankings by Subject. Bilangan bidang di universiti yang berada pada kedudukan 51-200 teratas berdasarkan QS World University Rankings by Subject. Peratus penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 29 07/03/2022 11:44 AM

30 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 7. ≤ 15% ≤ 20% ≤ 19% 8.2% 13% 9% TERCAPAI TERCAPAI TERCAPAI 1. Pelajar UPNM dapat mengadaptasi proses pembelajaran secara dalam talian dengan cepat dan dapat berinteraksi dengan baik sepanjang tempoh pembelajaran. 2. Beberapa infrastruktur di dalam UPNM telah dinaiktaraf seperti kemudahan akses internet yang lebih efisien dengan menambah bilangan access point di kebanyakan lokaliti di dalam kampus. 3. Learning Management System (LMS) Moodle turut dinaiktaraf dari versi 3.1 kepada versi 3.9.1. Versi terkini ini telah ditambahbaik dari segi penambahan fiturfitur seperti setiap video pengajaran disertakan dengan soalan-soalan interaktif untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Disebabkan pengajaran dan pembelajaran (PdP) berlaku secara dalam talian, maka elemen interaktif ini diperlukan untuk menyokong proses PdP. PdP ini dijalankan melalui platform dalam talian seperti MOOC, Moodle, Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom. Perisian berlesen seperti Exam.net turut digunakan oleh pelajar bagi membantu pembelajaran mereka. 4. Sistemsokongan (HelpDesk) di UPNM bertindak sepanjang 24 jam untuk membantu pelajar menangani permasalahan yang berkaitan dengan PdP. 5. Setiap pelajar Sarjana Muda diselia oleh Penasihat Akademik yang boleh dijadikan rujukan jika mereka memerlukan sebarang pertanyaan dan bantuan dalam proses pembelajaran mereka. 6. Beberapa sesi webinar dalam talian telah diadakan untuk membantu pensyarah mereka bentuk dan membangunkan bahan PdP mereka agar lebih menarik seperti penggunaan perisian Filmora untuk video editing, Canva dan Camtasia selain perisian-perisian yang mudah didapati dalam talian seperti Quizzy dan Alma Mater untuk merancakkan aktiviti dalam talian. Peratus keciciran pelajar berdasarkan peringkat pengajian di universiti: (i) Sarjana Muda (ii) Sarjana (iii) PhD Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 30 07/03/2022 11:44 AM

31 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 8. ≥80% ≥30% ≥30% 88.3% 72% 45% TERCAPAI TERCAPAI TERCAPAI 7. Pusat Pengajian Siswazah turut mengadakan bengkel dialog santai bersama pelajar. Bengkel ini bertujuan untuk memberi motivasi, mendapatkan maklum balas tentang permasalahan pelajar dan menyampaikan inputinput penting berkenaan dengan pengajian mereka. 8. Peratus keciciran pelajar di peringkat SarjanaMuda, Sarjana dan PhD ini berjaya diturunkan dengan adanya sokongan daripada perkara-perkara yang dinyatakan di atas. 1. Pensyarah telah menyediakan bahan-bahan pengajaran yang lebih kreatif apabila kelas diadakan secara dalam talian. Bahan-bahanpengajaran yang disediakan oleh pensyarah meliputi multimedia analitik seperti video, audio, animasi, gamifikasi dan pelbagai aktiviti interaktif dalam talian untuk menimbulkan minat pelajar dalam proses PdP. 2. Pusat Pengajian Siswazah telah menganjurkan beberapa siri bengkel dalam talian dari masa ke semasa yang bertujuan untuk memberi sokongan yang berterusan kepada pelajar sepanjang pengajian mereka. 3. Penyelia komited dalam membimbing pelajar siswazah dari segi pengurusan masa dan pengurusan projek penyelidikan. Motivasi dan galakan yang berterusan daripada penyelia membantu pelajar dalam GoT ini. Penyelia yang dapat membimbing pelajar GoT juga turut dinilai dalam prestasi tahunan mereka. 4. Saringan pengambilan pelajar dibuat dengan lebih teliti dengan mengambil kira potensi mereka untuk GoT. 5. Jumlah pelajar bagi seorang penyelia dihadkan bagi menjamin penyeliaan yang lebih berkesan. 6. Peratus pelajar GoT bagi program di peringkat Sarjana Muda, Sarjana dan PhD adalah mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti yang dinyatakan di atas. Peratus pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (iGoT) di universiti: (i) Sarjana Muda (ii) Sarjana (iii) PhD Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 31 07/03/2022 11:44 AM

32 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 9. 50 7 (PPS) 39 (NIEED) 1 (BPA) = 47 orang Tercapai hanya 94%. KPI ini telah mencapai sebanyak 94% daripada sasaran tahunan. Pelajar antarabangsa UPNM perlu disaring oleh Bahagian Risik Tentera kerana UPNM berada di dalam Kem Tentera yang memerlukan tapisan keselamatan yang tinggi. Bilangan pelajar antarabangsa di universiti: (i) bilangan pelajar antarabangsa; dan (ii) bilangan pelajar antarabangsa pascasiswazah. Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Pada tahun 2020, UPNM telah menunjukkan perkembangan yang baik dan jelas dirumuskan dalam Ministerial Performance Indicator (MPi). Terdapat Sembilan tunjang utama dalam petunjuk prestasi utama ini yang dapat digariskan seperti berikut: Peningkatan ketara dicatatkan untuk graduan bekerja di UPNM iaitu pada kadar 95% sekaligus meletakkan kedudukan UPNM sebagai yang tertinggi dikalangan Univerisiti Awam (UA). Di peringkat penerbitan pula, universiti telah melonjakkan kadar pencapaian ke 1.05 penerbitan iaitu melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Seterusnya, universiti juga telah berjaya mencapai sasaran jumlah sitasi pada kadar 11.06 sitasi melebihi jumlah sasaran. Selain itu, UPNM telah mencatat 14.15 % penjanaan pendapatan dalam prestasi (MPi) untuk penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus. Peratus keciciran pelajar berdasarkan peringkat pengajian di universiti juga dilihat berjaya ditingkatkan melepasi sasaran iaitu untuk peringkat Sarjana Muda adalah pada kadar 8.2%, peringkat Sarjana pula adalah pada kadar 13% dan peringkat PhD adalah pada kadar 9%. Peratus pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (iGoT) di universiti di peringkat Sarjana Muda ialah pada kadar 88.3% melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Manakala bagi Sarjana pula berjaya mencapai sasaran pada kadar 72% dan PhD adalah pada kadar 45% jauh melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu kadar bilangan pelajar antarabangsa di universiti telahmencapai 94% yang terdiri daripada tujuh orang pelajar Pusat Pengajian Siswazah dan 39 orang pelajar Institut Pengajian Pengurusan Eksekutif UPNM (NIEEd) serta seorang daripada Bahagian Pengurusan Akademik (BPA). Manakala dua petunjuk prestasi bagi penarafan QS World Ranking and Rating tidak berkaitan dan belum terlibat lagi di peringkat UPNM. Namun, perbincangan dan proses awalan sedang dilaksanakan oleh FPJB baharu iaitu Pejabat Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi). Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 32 07/03/2022 11:44 AM

33 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Kejayaan UPNM bagi Tahun 2020 1. Antara pencapaian cemerlang UPNM pada tahun 2020 adalah seperti berikut; (i) Memperoleh Penarafan 5 bintang dan kedudukan antara dua UA tertinggi yang mendapat markah keseluruhan 100% bagi pencapaian data MyMoheS (Sistem Pengumpulan Data Universiti Awam) antara semua UA (Tahun 2019: UPNM mendapat lima bintang dengan markah 100%); ii) Memperoleh tiga bintang bagi pencapaian data MyRA (Malaysia Research Assessment) (2020: UPNM mensasarkan empat bintang dalam penarafan MyRA dengan peningkatan jumlah markah); (iii) Memperoleh Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan KPT Tahun 2020 sebanyak RM546,000.00 kerana pencapaian peratusan Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employbility - GE) UPNM antara yang tertinggi dalam negara; (iv) Penarafan UPNM dalam Jurnal Berindeks SCOPUS yang berada di kedudukan 18 dari 123 institusi di seluruh dunia dalam bidang pertahanan; (v) Mendapat Penarafan lima bintang bagi kategori ‘Emerging University’ untuk SETARA ’19; (vi) Memperoleh keputusan Audit Bersih daripada pihak Llyod’s Register bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 sejak penubuhannya pada tahun 2006; (vii) Mendapat Sijil Audit Bersih bagi Penyata Kewangan UPNM 2019 daripada pihak Sijil Ketua Audit Negara; (viii) Mendapat Sijil Pengiktirafan Pematuhan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan (SAGA) Tahun 2020; (ix) Memperoleh sebanyak 10 Pingat Emas, 11 Pingat Perak, lima Pingat Gangsa, satu Anugerah Merit dan satu Anugerah Khas dalam pertandingan ekspo penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti dalam MTE 2020, MTE Special Edition 2020 dan ITEX ’20; dan (x) UPNM berjaya menjalinkan hubungan strategik korporat dengan 16 buah badan dan institusi dalam dan luar negara iaitu sebanyak sembilan (9) Memorandum Persefahaman (MoU) dan tujuh (7) Memorandum Perjanjian (MoA). MoA dan MoU ini bertujuan mewujudkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan dan keselamatan bagi maksud penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta akademik. 2. Beberapa orang warga UPNM juga telah berjaya memperoleh pengiktirafan dari dalam dan luar negara, antaranya; (i) Prof. Dato’ Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi telah dilantik sebagai Profesor Pelawat oleh Kolej Universiti Yayasan Pahang mulai 14 Februari 2019 hingga 13 Februari 2021 dan Universiti Tun Hussein On Malaysia (UTHM) mulai 1 Jun 2018 hingga 31 Mei 2020. Beliau juga adalah Chartered Fellow The Chartered Institute of Logistics and Transport (mulai 2019 hingga kini), Naib Presiden The Chartered Institute of Logistics and Transport Malaysia (mulai 2019 hingga kini), Ahli Lembaga Penasihat bagi Nanotechnology Reviews (jurnal yang Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 33 07/03/2022 11:44 AM

34 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri mempunyai Impak Faktor sebanyak 7.35 dibawah indeks Web of Science) dan Panel Penilai Profesional oleh Lembaga Teknologi Malaysia. (ii) Lt. Kol. Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya telah dilantik sebagai Pengerusi Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti-Universiti Malaysia (MAKUMA) berkuatkuasa 18 Jun 2020 sehingga Disember 2022. Beliau juga dilantik sebagai Panel Penilai Profesional oleh Lembaga Teknologi Malaysia mulai 24 Disember 2019 hingga 23 Disember 2021 dan sebagai Pemeriksa Luar Pusat Asasi UiTMmulai 15 Mac 2020 hingga 14 Mac 2022. Beliau turut dilantik sebagai Panel Pakar Projek R&D, Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023; (iii) Brig. Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor telah dilantik sebagai pemeriksa luar Program Kejuruteraan Awam UiTM Pulau Pinang, Felo Institut Jurutera Malaysia dan Timbalan Presiden Persatuan Doktoral ATM, Ketua panel akreditasi program Kejuruteraan Awam Monash University; (iv) Prof. Dr. Megat Mohamad Hamdan bin Megat Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Ahli Panel Penilai Program PhD oleh Kolej Universiti Lincoln mulai 8 hingga 9 September 2020; (v) Dr. Azimah binti Ahmad telah dilantik sebagai Pakar Bidang Pembangunan Silibus oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan pada 27 November 2020; (vi) Dr. Badrul Hisham bin Abd Samad dilantik sebagai Committee Member oleh Academy of Sciences Malaysia (ASM) Special Interest Group (SIG) on Zoonosis pada 12 November 2020 dan oleh Jawatankuasa Pembangunan Dasar Pelaksanaan Konvensyen Senjata Biologi & Toksin (KSBT) Kebangsaan pada 9 September 2020; (vii) Dr. Elya binti Mohd Nor dilantik sebagai Visiting Academic oleh Pendinginan Megajana Sdn. Bhd. pada 14 Februari 2020; (viii) Dr. Farhana binti Rahmat dilantik sebagai Visiting Pathologist oleh Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan mulai 25 Ogos 2019 hingga kini dan Gribbles Laboratory Sdn. Bhd. mulai 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2021. Beliau juga telah dilantik oleh Quantum Diagnostic Sdn. Bhd. sebagai Anatomic Pathology Consultant bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2021; (ix) Dr. Ng Choy Peng dilantik sebagai Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan Malaysia oleh Penyiasatan Kemalangan Udara Pesawat Twin Otter DHC6-400 9M-SSC di Long Seridan Sarawak pada 1 Jun 2020; (x) Dr. Norhazlina Fairuz binti Musa Kutty dilantik Development of a Policy Paper for Civil-Military oleh NADMA dan PAT MINDEF pada 1 Disember 2020 hingga 30 November 2023; (xi) Dr. Siti Rohaidah binti Ahmad dilantik sebagai Felo oleh Felo Bersekutu Makmal Penyelidikan Analisa Sentimen UKM pada 2 Januari 2020; (xii) Dr. Siti Zulaikha binti Ngah Demon dilantik sebagai Pakar Bidang Penggubal Soalan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia pada 17 Januari 2020; (xiii) Dr. Syarifah Bahiyah Rahayu binti Syed Mansoor dilantik sebagai Visiting Lecturer oleh EURECOM mulai 24 Ogos 2019 hingga 28 Februari 2020; (xiv) Ir. Dr. Balamurugan a/l Annamalai Gurunathan dilantik sebagai EAC Evaluation Panel for Bachelor of Mechanical Engineering with Honours oleh Engineering Accreditation Council, Board of Engineers Malaysia pada 28 September 2020 dan turut dilantik sebagai ETAC Evaluation Panel for Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechanical Design oleh Engineering Technology Accreditation Council, Board of Engineers Malaysia mulai 2 hingga 4 Mac 2020; (xv) Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM dilantik sebagai Pakar Rujuk Penulisan Doktrin Logistik oleh Tentera Laut Diraja Malaysia pada 30 Julai 2020; Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 34 07/03/2022 11:44 AM

35 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri (xvi) Kol. Prof. Madya Dr. Mohd Nor bin Yahaya (B) dilantik sebagai Pakar Perunding bagi Kajian Hala Tuju Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera, Bahagian Korporat dan Jaringan Industri pada 23 Julai 2020; (xvii) Lt Kol Ir. Ts. Dr. Vikneswaran A/L Munikanan (B) dilantik sebagai Felo oleh Institute for Engineering Research and Publication sehingga kini. (xviii) Lt. Kdr. Nik Ismail Rashed bin Che Ali (B) dilantik sebagai Jawatankuasa Tetap Tadbir & Sekretariat oleh Majlis Paralimpik Malaysia mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2020 serta Naib Pengerusi Persatuan Pengurusan Sukan Malaysia bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020; (xix) Prof. Dato’ Dr. Hamzah bin Ahmad dilantik sebagai Pengetua Akademik oleh Maktab Pertahanan Negara mulai 1 September 2019 hingga kini. Beliau juga dilantik sebagai Steering Committee oleh Kementerian Pertahanan Malaysia mulai 31 Januari 2020; (xx) Prof. Dr. Mohar bin Kassim dilantik sebagai Pakar Penilai Kesahan Instrumen dan Model Kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mulai 4 November 2020; (xxi) Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus dilantik sebagai Profesor Emeritus oleh Universiti Putra Malaysia dalam bidang Sains dan Teknologi mulai tahun 2016 hingga kini. Beliau juga dilantik sebagai Felo di Akademi Sains Malaysia dalam bidang Analytical and Polymer Chemistry mulai 2015, Felo di Institut Kimia Malaysia dalam bidang Kimia mulai 2013 dan Felo di International Union of Pure and Applied Chemistry dalam bidang Kimia mulai 2011 hingga kini; (xxii) Prof. Emeritus Dato’ Ts. Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok telah dilantik sebagai Profesor Emeritus oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Sains dan Teknologi mulai tahun 2015 hingga kini. Beliau juga dilantik sebagai Profesor Adjung di UNITAR dalam bidang Sains Komputer dan di eAsia University dalam bidang yang sama mulai 2012 hingga kini. Selain itu, beliau turut dilantik sebagai Felo Akademi Sains Malaysia dalam bidang Information Retrieval (Search Engines), Information Systems, Natural Language Processing, Strategic Information SystemPlanning, Multimedia dan Artificial Intelligencemulai 2018, Felo di Malaysian Scientific Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 35 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz