Laporan Tahunan UPNM 2020

63 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti Jadual 17: Senarai Bengkel Sepanjang Tahun 2020 Jadual 18: Senarai Aktiviti PPS Sepanjang Tahun 2020 Bil. Kursus Tarikh 1. 2. 4. 3. Bengkel Semakan Peraturan Akademik Program Pascasiswazah (Mod Kerja Kursus) Bengkel Integriti Akademik NIEED MTAT Bengkel Semakan Yuran Program Pascasiswazah Bengkel Semakan Peraturan Akademik Program Pascasiswazah (Mod Penyelidikan) 4 Februari 2020 13 Mac 2020 2 - 4 Oktober 2020 29 September 2020 Bil. Aktiviti Tarikh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah (Mod Penyelidikan), Sesi Kemasukan Januari 2020 Bengkel Semakan Peraturan Akademik Program Pascasiswazah (Mod Kerja Kursus) Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah (Mod Penyelidikan), Sesi Kemasukan Mac 2020 Bengkel Integriti Akademik NIEED MTAT Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah (Mod Kerja Kursus), Sesi Akademik 2020/2021 Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah (Mod Penyelidikan), Sesi Kemasukan Julai 2020 Research Methodology (Engineering & Technology) - Week 1 Research Methodology (Computer Science & ICT) - Week 1 Research Methodology (Science, Mathematics & Statistics) - Week 1 Research Methodology (Social Science) - Week 1 Research Methodology (Engineering & Technology) - Week 2 Research Methodology (Computer Science & ICT) - Week 2 Research Methodology (Science, Mathematics & Statistics) - Week 2 Research Methodology (Social Science) - Week 2 Research Methodology (Engineering & Technology) - Week 3 Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah (Mod Penyelidikan), Sesi Kemasukan September 2020 Bengkel Semakan Peraturan Akademik Program Pascasiswazah (Mod Penyelidikan) Bengkel Semakan Yuran Program Pascasiswazah 6 Januari 2020 4 Februari 2020 2 Mac 2020 13 Mac 2020 Mac 2020 6 Julai 2020 10 - 14 Ogos 2020 10 - 14 Ogos 2020 10 - 14 Ogos 2020 11 - 14 Ogos 2020 17 - 21 Ogos 2020 17 - 19 Ogos 2020 17 - 19 Ogos 2020 17 - 21 Ogos 2020 24 - 28 Ogos 2020 8 September 2020 29 September 2020 2 - 4 Oktober 2020 Selain itu juga, PPS turut menganjurkan beberapa bengkel untuk tujuan pemantapan tadbir urus dan akademik PPS. Senarai bengkel yang diadakan sepanjang tahun 2020 adalah seperti di Jadual 17: RINGKASAN AKTIVITI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (PPS) Senarai aktiviti PPS sepanjang tahun 2020 adalah seperti di Jadual 18: Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 63 07/03/2022 11:45 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz