Laporan Tahunan UPNM 2020

154 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Daripada 985 orang staf UPNM, seramai 10 orang staf adalah terdiri dari kalangan Bukan Warganegara Malaysia telah dilantik ke dalam perkhidmatan Universiti sebagai staf Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik). Pelantikan telah dibuat secara lantikan contract of service. Pecahan mengikut fakulti dan gred jawatan adalah seperti di Jadual 61. Fakulti Jawatan Gred Jumlah Staf Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Fakulti Kejuruteraan Jumlah Keseluruhan Pensyarah Perubatan Pensyarah Universiti VK7 DU53 DU51 DS53 3 4 2 1 10 Jadual 61: Pelantikan Staf UPNM Bukan Warganegara Malaysia sehingga Disember 2020 Jadual 62: Pecahan pengambilan staf mengikut taraf lantikan dan kumpulan dari Januari sehingga Disember 2020 Bagi tahun 2020, jumlah keseluruhan pengambilan staf UPNM dari bulan Januari hingga Disember 2020 adalah seramai 49 orang. Pecahan mengikut taraf lantikan dan kumpulan adalah seperti di Jadual 62. Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Pelaksana Kategori Tetap Pinjaman Sementara Kontrak Jumlah Staf Jumlah Keseluruhan Akademik Pelaksana Pengurusan & Profesional 5 21 5 6 0 0 2 0 1 3 3 3 16 24 9 49 9 3 6 31 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 154 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz