Laporan Tahunan UPNM 2020

31 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 8. ≥80% ≥30% ≥30% 88.3% 72% 45% TERCAPAI TERCAPAI TERCAPAI 7. Pusat Pengajian Siswazah turut mengadakan bengkel dialog santai bersama pelajar. Bengkel ini bertujuan untuk memberi motivasi, mendapatkan maklum balas tentang permasalahan pelajar dan menyampaikan inputinput penting berkenaan dengan pengajian mereka. 8. Peratus keciciran pelajar di peringkat SarjanaMuda, Sarjana dan PhD ini berjaya diturunkan dengan adanya sokongan daripada perkara-perkara yang dinyatakan di atas. 1. Pensyarah telah menyediakan bahan-bahan pengajaran yang lebih kreatif apabila kelas diadakan secara dalam talian. Bahan-bahanpengajaran yang disediakan oleh pensyarah meliputi multimedia analitik seperti video, audio, animasi, gamifikasi dan pelbagai aktiviti interaktif dalam talian untuk menimbulkan minat pelajar dalam proses PdP. 2. Pusat Pengajian Siswazah telah menganjurkan beberapa siri bengkel dalam talian dari masa ke semasa yang bertujuan untuk memberi sokongan yang berterusan kepada pelajar sepanjang pengajian mereka. 3. Penyelia komited dalam membimbing pelajar siswazah dari segi pengurusan masa dan pengurusan projek penyelidikan. Motivasi dan galakan yang berterusan daripada penyelia membantu pelajar dalam GoT ini. Penyelia yang dapat membimbing pelajar GoT juga turut dinilai dalam prestasi tahunan mereka. 4. Saringan pengambilan pelajar dibuat dengan lebih teliti dengan mengambil kira potensi mereka untuk GoT. 5. Jumlah pelajar bagi seorang penyelia dihadkan bagi menjamin penyeliaan yang lebih berkesan. 6. Peratus pelajar GoT bagi program di peringkat Sarjana Muda, Sarjana dan PhD adalah mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti yang dinyatakan di atas. Peratus pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (iGoT) di universiti: (i) Sarjana Muda (ii) Sarjana (iii) PhD Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 31 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz