Laporan Tahunan UPNM 2020

160 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Kumpulan Jawatan Jumlah Sarjana Sarjana Perubatan Doktor Falsafah 50 2 52 DN LN 2 0 1 0 3 0 DN LN 10 0 0 0 10 0 DN LN 32 6 1 0 33 6 Akademik Bukan Akademik Jumlah Keseluruhan Jumlah Pasca Doktoral Sabatikal Sangkutan Indusrti 5 DN 0 LN 2 DN 2 LN 0 DN 1 LN 0 Jadual 70: Bilangan Keseluruhan Staf Aktif Cuti Belajar Tahun 2020 Jadual 71: Bilangan Keseluruhan Staf Akademik Cuti Pasca Doktoral dan Sub Kepakaran, Cuti Sabatikal dan Sangkutan Industri Dalam usaha mengekalkan kecemerlangan Universiti, Pejabat Pendaftar sentiasa memastikan kepimpinan akademik dikekalkan. Seramai lima (5) orang staf akademik telah diluluskan untuk mengikuti Cuti Pasca Kedoktoran, Cuti Sabatikal dan Sangkutan Industri seperti di Jadual 71. KEMUDAHAN STAF Secara umumnya Pejabat Pendaftar merupakan tunggak serta nadi utama bagi segala hal ehwal dalam pengurusan pentadbiran Universiti di samping bertanggungjawab bagi menyediakan kemudahan kepada semua kakitangan UPNM. Ini merujuk kepada pelan strategik Pejabat Pendaftar iaitu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang menepati kepuasan pelanggan sebagai ‘the value customer’. a) Kemudahan Klinik Panel UPNM Sehingga Disember 2020, UPNM telah melantik 69 buah Klinik Panel yang terletak di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Kadar rawatan klinik panel UPNMmasih kekal iaitu sebanyak RM60.00 untuk sekali rawatan. Kemudahan tersebut diberikan kepada semua staf UPNM yang layak beserta tanggungan bagi mendapatkan kemudahan rawatan ‘outpatient’. Kemudahan ini merupakan satu opsyen kepada staf dan tanggungan untuk mendapatkan rawatan di klinik panel selain mendapatkan rawatan di klinik / Hospital Kerajaan. Bagi kes-kes kecemasan atau kritikal staf dan tanggungannya adalah dinasihatkan supaya merujuk terus kepada Hospital Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 160 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz