Laporan Tahunan UPNM 2020

150 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang 4modal insan cemerlang ENROLMEN PERJAWATAN UPNM telah menerima sebanyak 2 waran perjawatan bagi tahun 2020 bagi kategori Kumpulan Bukan Akademik iaitu Kumpulan Pelaksana dua (2) perjawatan. Sehingga 31 Disember 2020 jumlah keseluruhan staf UPNM adalah seramai 985 orang di mana Pengurusan Tertinggi empat (4) orang, Pengurusan dan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik) 540 orang dan Kumpulan Pelaksana 441 orang. Pecahan staf mengikut kumpulan adalah seperti di Jadual 59 dan peratusan staf seperti di Rajah 2. Jadual 59: Jumlah Staf UPNM sehingga 31 Disember 2020 Rajah 2: Peratusan jumlah staf UPNM sehingga 31 Disember 202 Jumlah Staf Kategori KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KUMPULAN PELAKSANA Pengurusan Tertinggi Akademik Bukan Akademik Pelaksana JUMLAH KESELURUHAN 4 382 158 441 985 Manakala pecahan keseluruhan bilangan staf UPNM bagi tahun 2020 mengikut penempatan secara Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 150 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz