Laporan Tahunan UPNM 2020

151 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Jumlah Staf Akademik Staf Bukan Akademik FAKULTI/ PUSAT/JABATAN/BAHAGIAN Pejabat Naib Canselor Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) Jabatan Pendaftar Jabatan Bendahari Perpustakaan Tun Jeneral Ibrahim Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Fakulti Kejuruteraan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Pusat Pengajian Siswazah Pusat Asasi Pertahanan Pusat Bahasa Akademi Kecergasan Pertahanan Pusat Pembangunan Akademik Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan Penerbit UPNM Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data Pusat Pembangunan Keusahawanan & Inovasi Pusat Islam Pusat Keselamatan Siber Pusat Kesihatan UPNM Institut Pengajian Eksekutif UPNM Pusat Pengurusan Wakaf Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim Bahagian Pengurusan Akademik Pusat Pentropikalan Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera dan Kemanusiaan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi JUMLAH KESELURUHAN 18 8 39 7 16 105 46 32 42 90 123 77 93 9 66 40 28 5 5 4 6 34 5 3 10 3 23 9 1 1 16 2 3 2 1 13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 66 91 66 62 0 52 33 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 7 38 6 16 105 46 32 42 24 32 11 31 9 14 7 18 5 4 4 6 34 5 3 10 3 23 9 1 1 16 2 2 2 1 13 985 385 600 hakiki di Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian adalah seperti di Jadual 60. Jadual 60: Jumlah Staf UPNM Mengikut Penempatan Secara Hakiki di Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian sehingga 31 Disember 2020 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 151 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz