Laporan Tahunan UPNM 2020

152 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Latihan dan Kompetensi Staf UPNM Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar sepertimana lazimnya bertanggungjawab untuk merancang, melaksana, menilai dan memantau program- program latihan yang diadakan secara berpusat bagi semua peringkat bermula daripada pengurusan tertinggi universiti sehingga kumpulan sokongan. Perancangan latihan UPNM pada 2020 telah direkayasa dengan merangka beberapa inisiatif untuk memenuhi keperluan staf. Tiga kategori latihan yang dirancang adalah seperti berikut: i. Latihan Jangka Pendek - Tempoh latihan tidak melebihi 3 bulan ii. Latihan Jangka Sederhana - Tempoh latihan melebihi 3 bulan tetapi tidak melebihi 12 bulan iii. Latihan Jangka Panjang - Tempoh latihan melebihi 12 bulan Latihan Jangka Pendek Sehingga Disember 2020, sebanyak 71 program latihan yang merangkumi latihan berbentuk fungsian/ generik, latihan asas perkhidmatan dan program perkongsian ilmu telah berjaya dianjurkan oleh Unit Latihan dan Kompetensi dengan kerjasama pelbagai Fakulti/Pusat/Jabatan/Bahagian (FPJB) di UPNM seperti Pusat Islam, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK), Pusat Kesihatan, dan lain-lain FPJB. Butiran adalah seperti di Jadual 67: Jadual 67: Program Latihan Anjuran Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPbSM), Pejabat Pendaftar Sepanjang Tahun 2020 Bil. Butiran Program Tarikh Pelaksanaan 8-10 Januari 2020 10-11 Januari 2020 17-18 Januari 2020 30-31 Januari 2020 4 Februari 2020 10-14 Februari 2020 11-12 Februari 2020 12 Februari 2020 13 Februari 2020 13 Februari 2020 19 Februari 2020 4 Mac 2020 3-4 Mac 2020 5 Mac 2020 6 Mac 2020 10 Mac 2020 12-13 Mac 2020 13 April 2020 13 April 2020 Program Wacana Harmoni UPNM 2020 Kursus Lanjutan Kemahiran Personel Anggota keselamatan UPNM Kursus Lanjutan Kemahiran Personel Anggota Keselamatan UPNM Siri 2 Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Kursus Pengurusan Tatatertib Introduction to Radar System Kursus Pengurusan Aset-Modul Penerimaan, Pendaftaran, Penyelenggaraan dan Modul Penempatan Melalui Sistem Pengurusan Aset Kursus Pengurusan Minit Mesyuarat Kursus Memperkasa Peranan Pembantu Tadbir di Universiti Bengkel Pemurnian dan Semakan Program Educational Objectives (PEOs) International Day of Education 2020 Hari bersama Pelanggan Sempena Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001 Bil 1/2020 Kursus Keselamatan Dokumen Bengkel Staf Pelaksana Prosedur Pengurusan Peraturan Kampus UPNM Perundingan MS 190:2014 (Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah) Kursus Ergonomik dan Manual Handling Bengkel Risk Appetite Kursus Peningkatan Profesional Staf (Bukan Akademik) UPNM- Aplikasi Mesyuarat Dalam Talian Serta Tatacara Perlaksanaan Microsoft Team Kursus Peningkatan Profesional Staf (Akademik) UPNM-Aplikasi Mesyuarat Dalam Talian Serta Tatacara Perlaksanaan Microsoft Team 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 18. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 152 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz