Laporan Tahunan UPNM 2020

184 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penerbitan Ilmiah Judul: UPNM Research Series - Penalty Corner Pattern in Women Malaysian Hockey (Revised Edition) ISBN: 978-967-2414-17-9 Format/Bahasa: Bercetak/Bahasa Inggeris Pengarang: Aizuddin Amri Zainuddin, Mohar Kassim, Shahrulfadly Rustam, Norhafizah Hamzah Ringkasan: One study has been done fromtheNational Women Hockey League 2016 which consist of twenty (20) matches of league game and five (5) matches of knock-out game for the cup game, all utilize by computerized software Sports Code Elite (Hudl, USA). From the selected performance indicator (P.I) that have been categorized was to find out which performance indicators affect high influent in executing the penalty corner in the tournament. The PI that been used for this study were number of goals scored, saves made, blocked shot and miss shot for the shot attempted while numbers of drag flick, hits, deflection and tap shot were the PI for types of shot. Judul: Siri Penyelidikan UPNM - Fenomena Buli dan Gengsterisme - Satu Kajian Empirikal (Edisi Kemaskini) ISBN: 978-967-2414-19-3 Format/Bahasa: Bercetak/Bahasa Malaysia Pengarang: Sayuti Ab Ghani, Mohd Mahzan Awang, Abdul Razak Ahmad, Burhanuddin Jalal, Abu Yazid Abu Bakar Ringkasan: Buli dan Gengsterisme adalah dua fenomena yang memiliki perkaitan rapat kerana kedua-duanya adalah melibatkan tingkah lakuagresif. Tambahanpula, kedua-duanya juga menglibatkan tingkah laku remaja. Fenomena buli dan gengsterisme sebenarnya membimbangkan kerana ia sering terjadi dalam konteks sekolah yang turut menyaksikan akibat buruk kepada mangsa. Ada mangsa yang meninggal dunia ekoran dipukul dan dibuli; dan ada yang mengalami tekanan emosi, depresi dan juga masalah psikologi kerana menjadi manggsa kepada perlakuan ini. Buku yang berasaskan kajian empirikal ini telah mengupas konsep buli dan gengsterisme. Isu-isu dan data berkaitan penglibatan remaja di peringkat sekolah menengah dalam kes salah laku disiplin termasuklah buli dan tingkah laku ganas turut dibuat kupasan. Buli dalam kalangan remaja telah melebar kepada satu ruang yang baru setelah ledakan teknologi maklumat iaitu ruang siber. Maka, buli siber turut menjadi sebahagian daripada aspek yang turut diteliti. Buli psikologi juga turut dibuat ulasan agar dapat diketahui keadaan fenomena ini dengan lebih saintifik. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 184 07/03/2022 11:50 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz