Laporan Tahunan UPNM 2020

115 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penyelidikan dan Inovasi Jadual 45: Pecahan Bilangan Penerbitan Yang Telah Dihasilkan Bil. Jenis Penerbitan Jumlah Penerbitan (2019) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jurnal Berindeks Prosiding Berindeks Joint Publications (Industri/Tempatan/Antrabangsa) Buku Penyelidikan Chapter in Books Laporan Teknikal/Kajian Kes Kertas Polisi Penerbitan popular dan lain-lain penerbitan JUMLAH KESELURUHAN 998 276 64 337 36 17 7 4 257 Penerbitan Sehingga 31 Disember 2020, UPNM telah menghasilkan 998 penerbitan yang dihasilkan oleh penyelidik UPNM. Berikut Jadual 45 adalah merupakan pecahan bilangan penerbitan yang telah dihasilkan: Pengiktirafan Pada tahun 2020, beberapa warga UPNM telah berjaya memperolehi pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Antaranya termasuklah di pameran penyelidikan dan inovasi peringkat antarabangsa seperti International Invention and Innovation Exhibition (ITEX), Malaysia Technology Expo (MTE) dan Malaysia Technology Expo (MTE) (Special-Edition)-COVID-19. Secara keseluruhan, UPNM telah memperolehi 1 Anugerah Khas, 10 Emas, 11 Perak dan 1 Gangsa daripada pameran yang disertai. Perincian anugerah yang telah dimenangi di pameran penyelidikan dan invoasi pada tahun 2020 adalah seperti berikut di Jadual 46: Jadual 46: Pecahan Bilangan Penerbitan Yang Telah Dihasilkan Bil. Nama Pameran Tahun 2020 Anugerah 2020 1. 2. Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 International Invention and Innovation Exhibition (ITEX) 2020 Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 (Special Edition): COVID-19 JUMLAH KESELURUHAN (23) 1 10 11 1 Gangsa 1 - - Perak 5 4 2 Emas 3 4 3 Anugerah Khas 1 - - Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 115 07/03/2022 11:47 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz