Laporan Tahunan UPNM 2020

114 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penyelidikan dan Inovasi 4penyelidikan dan inovasi Sehingga 31Disember 2020, UPNMmenerima sebanyak RM7, 231, 573.79 dengan 87 projek penyelidikan diluluskan yang terdiri daripada geran dalaman dan geran luar. Senarai geran dan jumlah dana yang diterima adalah seperti di Jadual 44: Jadual 44: Senarai Geran dan Jumlah Dana Yang Diterima Bil. Geran Yang Diperolehi Jumlah Dana (RM) Bilangan Geran Diperolehi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. FRGS TRGS Penyelidikan Kontrak PPRN PASCA-COVID COVID Geran KTP My-LAB Geran Antarabangsa Geran Jangka Pendek UPNM AKEPT NIOSH Self Funded JUMLAH KESELURUHAN 2, 091, 449.00 755, 350.00 10, 000.00 33, 600.00 38, 500.00 17, 600.00 20,000.00 1, 485, 500.00 1, 964, 674.79 700, 000.00 15, 000.00 99, 900.00 - 7, 231, 573.79 21 projek 4 projek 1 projek 1 projek 2 projek 1 projek 1 projek 1 projek 5 projek 41 projek 1 projek 1 projek 7 projek 142 projek Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 114 07/03/2022 11:47 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz