Laporan Tahunan UPNM 2020

55 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti Jadual 8: Tajaan dan Bantuan Kewangan Pelajar Bagi Tahun 2020 Bil. Bil. Pelajar Jenis Tajaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 516 2 5 230 15 60 347 503 BANTUAN KEWANGAN ASASI ZAKAT SELANGOR YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN (YTAR) PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA PERSENDIRIAN Perkara terakhir didalam Garis Panduan eLearning Di UPNM Semasa Musim COVID-19 adalah garis panduan untuk penilaian dalam talian (Online Assessment). Penilaian ini boleh dalam bentuk open book, case studies, take-home exam dan tugasan. Tempoh penilaian juga boleh diubah mengikut bentuk penilaian. Sebagai contoh, pensyarah boleh memberikan tugasan seperti membuat rakaman video pembentangan yang perlu disiapkan dalam tempoh seminggu. Metod penghantaran jawapan juga dipelbagaikan seperti melalui pautan YouTube, memuatnaik ke dalam platform eLearning atau Microsoft Formdanmelalui aplikasiWhatsApp. Pensyarah jugadinasihatkanagarmenyediakansekurang-kurangnya 2 set soalan penilaian. Ini adalah kerana kemampuan untuk mengakses internet adalah berlainan pada setiap pelajar. Selain itu, garis panduan ini juga terdapat pautan untuk perancangan seterusnya dari unit E-Pembelajaran iaitu Pembelajaran Teradun Gantian (PTG) dan Alternative Assessment. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN PELAJAR Tajaan dan bantuan kewangan pelajar bagi tahun 2020 dijelaskan sepertimana di Jadual 8 berikut: PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH Pelajar Pascasiswazah Memandangkan usaha promosi dalam tempoh pandemik sangat mencabar, perspektif promosi dalam menarik bakal pelajar untuk menyambung pangajian di UPNM menerusi Pusat Pengajian Siswazah (PPS) telah disesuaikan dengan penyertaan yang terhad terutamanya usaha promosi secara bersemuka. Kerja-kerja promosi diarahkan kepada usaha pemantapan penyampaian maklumat program-program pengajian siswazah pada tahun 2020 menerusi publisiti secara digital melalui laman sesawang PPS dan capaian bahan bercetak seperti buku prospektus secara atas talian. Penyertaan promosi secara bersemuka telah disertai PPS menerusi Postgraduate Education Fair, pada 26 hingga 27 September di Mid Valley Exhibition Centre, Kuala Lumpur. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 55 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz