Laporan Tahunan UPNM 2020

164 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pembangunan Sumber Maklumat 4pembangunan sumber maklumat BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANANNASIONALMALAYSIA PENUBUHAN 4 Ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai Pusat ICT 4 1 Oktober 2009 mula dikenali sebagai Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) 4 Pada bulan Mei 2021, dijenamakan semula sebagai Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) VISI BTMK Beriltizam menjadikan BTMK sebagai pemangkin ICT dalam merealisasikan visi universiti. MISI BTMK Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan melalui penggunaan sumber ICT yang sesuai, berkesan dan inovatif serta berusaha menjadikan ICT sebagai bidang kecemerlangan. PERKHIDMATAN 4 Pentadbiran (Dokumentasi, Kewangan, Aset ICT dan Helpdesk) 4 Rangkaian UPNMNET (Lan/Wan) 4 Sistem Aplikasi 4 Dasar dan Tadbir Urus ICT 4 Emel Rasmi Staf dan Pelajar 4 Latihan dan Kesedaran ICT 4 Perkhidmatan ICT dan Bantuan Pengguna 4 Video Conferencing 4 Laman Web dan E-Learning Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 164 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz