Laporan Tahunan UPNM 2020

167 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pembangunan Sumber Maklumat INFOSTRUKTUR ICT - PEMBANGUNAN APLIKASI Berikut adalah pencapaian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 bagi Seksyen Pengurusan Aplikasi, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti di Jadual 74. a. Pembangunan sistem secara dalaman sepanjang tahun 2020 Jadual 74: Pencapaian yang Telah Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2020 Bil. Nama Sistem Tarikh Siap Pemilik Sistem 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Sistem Rekod Kesihatan UPNM Sistem Pelawat UPNM Sistem Mudah Alih UPNM (UPNM Mobile) Sistem i-MAP Sistem Kehadiran Event Laman Web APEL Sistem Maklumat Alumni Sistem MyHealth 15 Jun 2020 15 Julai 2020 15 September 2020 1 Oktober 2020 15 September 2020 14 Oktober 2020 30 Julai 2020 30 Julai 2020 Pusat Kesihatan UPNM Pusat Kesihatan UPNM Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pejabat Pendaftar Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pusat Pembangunan Akademik Unit Perhubungan Alumni, BHEPA Pusat Kesihatan UPNM, Bahagian Keselamatan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 167 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz