Laporan Tahunan UPNM 2020

166 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pembangunan Sumber Maklumat c. Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan BTMK UPNM meningkatkan perluasan liputan dan perkhidmatan Rangkaian Tanpa Wayar (Wi-Fi) melalui pemasangan 3 unit AP di aras 3, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan (HAT) untuk kegunaan pensyarah-pensyarah UPNM di lokasi berkenaan. INFRASTRUKTUR ICT - PUSAT PEMULIHAN BENCANA Pusat Pemulihan Bencana UPNM (Disaster Recovery Centre) merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh BTMK UPNM bagi menyediakan sebuah pelayan berkuasa tinggi yang mampu menempatkan semua Virtual Machine sedia ada bertempat di Pusat Data UPNM. Pusat Pemulihan Bencana UPNM (Disaster Recovery Centre) di tempatkan di Mampu, Putrajaya. Skop projek ini merangkumi: 4 Migrasi pelayan fizikal kepada Virtual Machine 4 Pembekalan perkakasan pelayan hyper-converged 4 Pembekalan perisian backup & restore 4 Pekhidmatan sewaan tapak pusat pemulihan bencana - DRC INFRASTRUKTUR ICT - KELENGKAPAN ICT UNTUK DIGITAL LEARNING Pemasangan alatan seperti video camera, web camera dan sistem audio di 42 lokasi termasuk di bilikbilik kuliah, dewan, makmal-makmal termasuk makmal komputer di kampus UPNM adalah seperti di Jadual 73: Jadual 73: Pemasangan Alatan Video Camera, Web Camera dan Sistem Audio di 42 Lokasi Jumlah video camera dan Sistem Audio Jumlah web camera FPJB FKJ PB FPKP PAP FSTP FPPP PTMK BPA 1 3 7 16 1 3 2 4 28 0 15 0 10 0 15 0 JUMLAH KESELURUHAN 4 68 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 166 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz