Laporan Tahunan UPNM 2020

168 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pembangunan Sumber Maklumat b. Peningkatan (naiktaraf) sistem secara kerjasama antara Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pusat Pembagunan Akademik dan Universiti Teknologi Malaysia bagi tahun 2020 Peningkatan (naiktaraf) sistem BTMK Bagi Tahun 2020 adalah seperti di Jadual 75: SMART CAMPUS Smart Campus yang dibangunkan oleh BTMK mempunyai lima komponen utama iaitu; a. Smart Governance b. Smart Academic c. Smart Finance d. Safety and Security e. Green Campus Jadual 75: Pencapaian yang Telah Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2020 Bil. Nama Sistem Tarikh Siap Pemilik Sistem 1. 2. Sistem eLearning Massive Open Online Learning 5 November 2020 5 November 2020 Pusat Pembangunan Akademik Pusat Pembangunan Akademik Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 168 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz