Laporan Tahunan UPNM 2020

109 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Ketenteraan Jadual 41: Penyata Kekuatan Pegawai Kadet PALAPES Bil. Peringkat Jumlah Jantina (a) 1. 2. 3. (b) Lelaki (c) 115 142 - 257 Perempuan (d) 61 144 - 205 Senior Intermediate Junior Jumlah (e) 176 286 - 462 8. Sukan. Berikutan penularan Pandemik COVID-19 yang melanda negara pada Tahun 2020, aktiviti sukan yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan. Ini selaras dengan pengarahan pihak Kerajaan dan direktif dari Perkhidmatan yang melarang semua aktiviti berkaitan sukan dan rekreasi dilaksanakan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). 9. PALAPES UPNM. a. Sistem Latihan Ketenteraan PALAPES UPNM. Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun. Tahun Pertama adalah peringkat Junior, Tahun Kedua adalah peringkat Intermediate dan Tahun Ketiga adalah peringkat Senior. Pada Tahun 2020, pengambilan bagi peringkat Junior tidak dapat dilaksanakan kerana Pandemik COVID-19. Penyata kekuatan Pegawai Kadet PALAPES adalah seperti di Jadual 41: b. Latihan Tempatan (LT). Semua mata pelajaran berdasarkan peringkat masing-masing diajar semasa Latihan Tempatan. Hari latihan yang dirancangkan hendaklah mengikut kelapangan pegawai kadet atauhari ko-kurikulumIPTmasing-masingbagimencapai kehadiranmaksimum. Bagi membolehkan catuan percuma diberi, latihan yang dijalankan hendaklah tidak kurang dari 10 jam dan permohonan latihan/ kewangan hendaklah dimajukan mengikut prosedur yang ditetapkan. c. Latihan Lanjutan/ Berterusan (LL/LB). PALAPES diberi tanggungjawab untuk merancang Latihan Lanjutan/Berterusan bagi keperluan mengulangkaji pelajaran-pelajaran yang memerlukan penekanan lanjut. Setiap latihan yang dijalankan hendaklah tidak kurang dari 72 jam (3 hari). d. Latihan Khemah Tahunan (LKT). LKT merupakan kemuncak bagi segala latihan yang dijalankan setiap tahun. Di dalam latihan ini, semua Pegawai Kadet akan diuji dan dinilai dalam aspek teori dan praktikal di atas apa jua pelajaran yang telah dipelajari. Penilaian seragam akan dilaksanakan terhadap semua Pegawai Kadet di semua PALAPES IPT. Semua Pegawai Kadet dikehendaki mengikut latihan berdasarkan latihan peringkat masing-masing. Rancangan penilaian dan aktiviti LKT yang seragam bagi semua PALAPES IPT adalah seperti yang ditetapkan oleh Tim Penilai LKT yang dikendalikan oleh MK Latihan TD. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 109 07/03/2022 11:47 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz