Laporan Tahunan UPNM 2020

58 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti PELAJAR ANTARABANGSA Seramai 45 orang pelajar antarabangsa sedang melanjutkan pengajian di UPNM seperti di Jadual 10. Jadual 10: Statistik pelajar antarabangsa yang aktif di UPNM bagi tahun 2020 Jadual 11: Statistik pelajar pascasiswazah yang bergraduat bagi tahun 2020 Bil. Bilangan Pelajar Doktor Falsafah Sarjana Diploma Pascasiswazah Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 38 1 1 1 1 1 1 Iraq Pakistan Indonesia India Libya Palestin Yamen Program MTAT JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 45 6 1 38 PELAJAR PASCASISWAZAH YANG BERGRADUAT Seramai 73 orang pelajar pascasiswazah UPNM telah bergraduat pada tahun 2020 seperti Jadual 11. Manakala senarai nama graduan mengikut peringkat pengajian seperti di Jadual 12, 13 dan 14. Bil. Bilangan Pelajar Peringkat Pengajian 1. 2. 3. JUMLAH KESELURUHAN 16 18 39 73 Doktor Falsafah Sarjana (Mod Penyelidikan) Sarjana (Mod Kerja Kursus) Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 58 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz