Laporan Tahunan UPNM 2020

100 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Ketenteraan 6. Pegawai Kadet. Dalam menyediakan Pegawai Kadet yang berilmu dan berketrampilan, ALK telah dipertanggungjawabkan untuk melatih seramai 1,033 Pegawai Kadet dari setiap jurusan yang ditawarkan di UPNM. Kesemua Pegawai Kadet ditempatkan di dalam 8 buah Kompeni bagi memudahkan sistem pemantauan dan pentadbiran. Penyata keseluruhan Pegawai Kadet mengikut Perkhidmatan dan Kompeni adalah seperti di Jadual 27: Jadual 27: Penyata Keseluruhan Pegawai Kadet Mengikut Perkhidmatan dan Kompeni Hang Tuah Hang Jebat Hang Kasturi Hang Lekir Hang Lekiu Hang Nadim Tun Perak Tun Teja Proses Berhenti JUMLAH L & P JUMLAH 72 79 77 68 77 74 73 72 18 20 21 20 18 22 14 16 1 23 23 27 30 18 23 25 26 1 113 122 125 118 113 119 112 114 2 592 150 196 938 45 20 30 95 637 170 226 1033 5 7 5 5 6 6 8 3 1 2 2 3 5 2 3 2 5 5 4 3 3 5 2 3 11 14 11 11 14 13 13 8 124 136 136 129 127 132 125 122 2 1033 Perkhidmatan/ Kompeni Darat L L L L P P P P Laut Udara Jumlah L & P Jumlah 7. Sistem Pentadbiran Kompeni. a. Sistem Pentadbiran Kompeni. Dalam meningkatkan mutu pemantauan dan pentadbiran pegawai kadet, sistemPentadbiran Kompeni telah diperkenalkan pada penghujung tahun 2017. Melalui sistem ini, Pegawai Kadet dari Tahun 1 hingga Tahun 5 diletakkan bersama dalam satu (1) Kompeni yang dipertanggungjawabkan kepada seorang Ketua Kompeni berpangkat Mejar/ Setaraf, 3 Pegawai berpangkat Kapt/ Setaraf dan 3 hingga 4 orang Jurulatih berpangkat PW 2/ SSjn/ Sjn/ Setaraf. Secara amnya, Jurulatih kompeni bertanggungjawab memastikan tahap disiplin Pegawai Kadet di Kompeni sentiasa berada di tahap yang tinggi serta menentukan kebajikan Pegawai Kadet diurus dengan baik. Senarai nama Ketua Kompeni, Penolong Ketua Kompeni dan Jurulatih di Kompeni PK adalah seperti di Jadual 28-34: (1) Kompeni Hang Tuah. Jadual 28: Kompeni Hang Tuah Bil. No Tentera Pkt Jawatan Nama (a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (b) 3008138 3010819 1132075 9000570 837276 1168526 (c) (e) Ket Komp Pen Ket Komp KSM Jurulatih JL Jasmani Pemb JL Mej Kapt PW II F/Sjn LK JJM Kpl (d) Mohd Hazizi Bin Hamzah Mardiana Binti Marbangi Mohd Zairee Bin Othman Azlan Bin Yaacob Cik Muhamad Rosmadi Bin Rosol Ahmad Kamal Bin Othman Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 100 07/03/2022 11:46 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz