Laporan Tahunan UPNM 2020

46 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti Pecahan Jumlah Pelajar Program Pengajian Sarjana Muda Sesi Akademik 2020/2021 adalah seramai 905 orang pelajar sepertimana di Jadual 4. Jadual 4: Program Pengajian Sarjana Muda Sesi Akademik 2020/2021 Bil. Program Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan Kadet Awam Jumlah Kod Program 1. 2. 4. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Jumlah Keseluruhan 7. Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas) Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer) Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim Sarjana Muda Teknologi Maritim Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Sarjana Muda Doktor Perubatan Sarjana Muda Pengajian Strategi Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan Sarjana Muda Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kepolisan, Keselamatan Global dan Perisikan Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa (Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa) Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam Sarjana Muda Sains Ketangkasan Pertahanan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian 13 12 3 26 15 31 7 22 58 36 14 7 4 6 20 15 1 320 30 12 17 27 8 13 29 16 15 28 16 17 14 13 15 6 14 35 308 13 0 1 1 2 3 2 0 1 6 0 0 0 1 1 5 2 0 27 2 5 6 11 5 7 10 26 19 27 19 18 18 21 9 8 12 25 250 4 30 36 42 41 38 72 49 57 119 71 49 39 39 31 39 43 61 905 49 ZC20 ZC27 ZG57 ZG37 ZK01 ZK08 ZM00 ZP44 ZP45 ZP58 ZP64 ZP65 ZB03 ZC00 ZC33 ZP63 ZS01 ZK23 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 46 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz