Laporan Tahunan UPNM 2020

45 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti • Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa (Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa) (ZP65) • Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) (ZB03) • Sarjana Muda Sains Ketangkasan Pertahanan (ZS01) PENGAMBILAN PELAJAR BAGI PROGRAM PENGAJIAN ASASI, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA BAGI SESI AKADEMIK 2020/2021 Pada tahun 2020, UPNM telahmembuat pengambilan seramai 630 orang pelajar bagi ProgramPengajian Asasi, 153 orang pelajar Program Pengajian Diploma dan 905 orang pelajar bagi Program Pengajian Sarjana Muda. Jadual 2 menunjukkan pecahan pelajar mengikut program dan jantina bagi ketiga-tiga program pengajian. Jadual 2: Program Pengajian Asasi Sesi Akademik 2020/2021 Jadual 3: Program Pengajian Diploma Sesi Akademik 2020/2021 Bil. Program Lelaki Perempuan Jumlah Kod Program 1. 2. 3. Jumlah Keseluruhan Asasi Perubatan Asasi Pengurusan dan Strategi Asasi Kejuruteraan dan Teknologi 20 109 330 459 21 83 67 171 41 192 397 630 Z0080 Z0220 Z0470 Bil. Program Lelaki Perempuan Jumlah Kod Program 1. 2. 3. Jumlah Keseluruhan Diploma Pentadbiran Perniagaan Diploma Pengurusan Logistik Diploma Ketangkasan Pertahanan 27 31 42 100 15 17 21 53 42 48 63 153 Z2229 Z2280 Z2038 Manakala bagi pengambilan pelajar Program Pengajian Diploma Sesi Akademik 2020/2021 adalah seramai 153 orang pelajar. Pecahan jumlah pelajar Program Diploma mengikut program dan jantina adalah seperti di Jadual 3. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 45 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz