Laporan Tahunan UPNM 2020

47 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti AKTIVITI PAMERAN, PROMOSI DAN KARNIVAL PENDIDIKAN TAHUN 2020 Bahagian Pengurusan Akademik juga terlibat dengan siri pameran, promosi dan Karnival Pendidikan Tinggi Negara anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi serta ke Kolej-kolej Matrikulasi. Akibat penularan wabak Covid-19 segala bentuk promosi dan Karnival Pendidikan Tinggi dijalankan secara atas talian sahaja. Aktiviti mengikut kawasan bagi sepanjang tahun 2020 adalah seperti di Jadual 5. Jadual 5: Aktiviti dan Promosi UPNM Sepanjang Tahun 2020 Bahagian Pengurusan Akademik telah melakukan inisiatif untuk menyampaikan maklumat secara dalam talian dengan menggunakan sepenuhnya saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube untuk berinteraksi secara bersemuka dengan ibu bapa, guru dan pelajar supaya maklumat yang tepat dan terperinci dapat difahami dengan jelas. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 47 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz