Laporan Tahunan UPNM 2020

69 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Aktiviti dan Pencapaian Mahasiswa AKTIVITI DALAM TALIAN DAN FOKUS KEPADA KESIHATAN MENTAL & FIZIKAL MAHASISWA Senarai Aktiviti Dalam Talian dan Fokus Kepada Kesihatan Mental dan Fizikal Mahasiswa adalah seperti di Jadual 19. Jadual 19: Senarai Aktiviti Dalam Talian dan Fokus Kepada Kesihatan Mental dan Fizikal Mahasiswa Bil. Program Tempat/Capaian Anjuran Penglibatan Tarikh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Live Bersama Kaunselor: “Everyday Is Effective Day” Live With Kaunselor: “Where The Magic Happens” Sembang Santai Edisi Covid 19: New Normal - Aspek Kesihatan & Sukan Career Inspirational Talk @ Alumni: Norma Baharu Dalam Kerjaya Career Inspirational Talk @ Alumni Chat Bersama Kaunselor: PKPB - Persediaan Kendiri Pelajar Berhemah Chat Bersama Kaunselor: PKPB - Self Empowerment Bual Bicara Maya: Perkasa Kendiri, Cantik Peribadi Chat Bersama Kaunselor: Cabaran Mengurus Emosi Chat Bersama Kaunselor: Leadership vs Followership Stay@Home Photo Contest Bagaimana PKP Telah Menyelamatkan Saya (True Story) Pertandingan Video Kreatif Pertandingan Menulis Cerita Bergambar: Suka Duka PKP Covid 19 Poster Peringatan Tips Bijak Emosi Poster Peringatan Tips Kurangkan Perasaan Cemas Melampau Poster Peringatan Tips Pengurusan Kemarahan Sewaktu Poster Hebahan Jom Hubungi Kaunselor UPNM Poster Hebahan Perkhidmatan Tele-Kaunseling Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian (Insta Live PKKA) Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Secara dalam talian Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pusat Kaunseling, Kerjaya & Alumni Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar 31 Mac 2020 10 April 2020 21 April 2020 25 Jun 2020 16 Julai 2020 16 Oktober 2020 3 November 2020 27 November 2020 1 Disember 2020 11 Disember 2020 Sepanjang tempoh PKP Sepanjang tempoh PKP 1 - 15 April 2020 1 - 15 April 2020 Sepanjang tempoh PKP Sepanjang tempoh PKP Sepanjang tempoh PKP Sepanjang tempoh PKP Sepanjang tempoh PKP Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 69 07/03/2022 11:45 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz