Laporan Tahunan UPNM 2020

29 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 2. 3. 4. 5. 6. 0.8 8 Tidak berkenaan Tidak berkenaan 18.50% 1.05 11.06 Tidak berkenaan Tidak berkenaan 14.15% TERCAPAI TERCAPAI Belum Terlibat Belum Terlibat Tercapai hanya 76.5 % 1. Kualiti dan kuantiti penulisan ditingkatkandenganpenerimaan dana penyelidikan daripada KPT dan bengkel-bengkel kaedah penulisan Q1 yang dijalankan oleh BPI. 2. BPI memberi insentif setiap tahun kepada pensyarah bagi setiap penulisan berindeks yang diterbitkan. 3. Menjalankan pertandingan penulisan di kalangan penyelidik semasa tempoh PKP bagi meningkatkan penerbitan. 4. Menyokong penuh hasil penulisan penyelidik dengan membayar kos/ yuran penerbitan berindeks. 1. Kualiti dan kuantiti penulisan ditingkatkandenganpenerimaan dana penyelidikan daripada KPT dan bengkel-bengkel kaedah penulisan Q1 yang dijalankan oleh BPI. 2. BPI memberi insentif kepada pensyarah bagi setiap sitasi pada tahun 2020. 3. Hasil penulisan bersama penyelidik luar sebagai penulis bersama meningkatkan jumlah sitasi. UPNM sedang merangka persiapan untuk menyertai QS World University Rankings by Subject UPNM sedang merangka persiapan untuk menyertai QS World University Rankings by Subject Peratusan tercapai adalah sebanyak 76.5% = Terdapat penurunan penjanaan pendapatan daripada simpanan tetap, yuran pengajian dan lain-lain hasil kesan daripada Pandemik COVID-19. Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik di universiti. Jumlah sitasi kumulatif bagi setiap staf akademik di universiti. Bilangan bidang di universiti yang berada pada kedudukan 50 teratas berdasarkan QS World University Rankings by Subject. Bilangan bidang di universiti yang berada pada kedudukan 51-200 teratas berdasarkan QS World University Rankings by Subject. Peratus penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 29 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz