Laporan Tahunan UPNM 2020

28 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 PetunjukPrestasi UtamadanpencapaianUPNMsehingga31Disember 2020adalahmemberangsangkan dan kejayaannya secara terperinci adalah seperti di Jadual 1: 4petunjuk dan laporan prestasi utama (kpi) menteri Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Jadual 1: Petunjuk Prestasi Utama dan Pencapaian UPNM Bagi Tahun 2020 Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 1. 92% 95% TERCAPAI 1. Kolaborasi strategik yang berterusan dengan beberapa agensi seperti PROTÉGÉ, PERKESO, Talent Corpdanpihak Industri dalam menyediakan peluangpenempatandanlatihan pekerjaan melalui beberapa siri latihan pembangunan kerjaya, siri temuduga secara bersemuka dan secara atas talian. 2. Kejayaan memperolehi Geran Dana Program Intervensi GE KPT dan Dana Program PENJANA KPT- CAP dalam menyediakan peluang latihan dan penempatan kerjaya selepas tamat latihan melalui kaedah place & train. 3. Peningkatan peratusan menyambung pengajian dan menunggu penempatan pekerjaan juga membantu peningkatan peratusan GE. 4. Pelaksanaan program dan aktiviti kebolehpasaran graduan serta semakan status pekerjaan graduan secara berterusan yang melibatkan Pusat Kerjaya dan Fakulti Pengajian. Peratus kebolehpasaran graduan di Universiti. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 28 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz