Laporan Tahunan UPNM 2020

30 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 7. ≤ 15% ≤ 20% ≤ 19% 8.2% 13% 9% TERCAPAI TERCAPAI TERCAPAI 1. Pelajar UPNM dapat mengadaptasi proses pembelajaran secara dalam talian dengan cepat dan dapat berinteraksi dengan baik sepanjang tempoh pembelajaran. 2. Beberapa infrastruktur di dalam UPNM telah dinaiktaraf seperti kemudahan akses internet yang lebih efisien dengan menambah bilangan access point di kebanyakan lokaliti di dalam kampus. 3. Learning Management System (LMS) Moodle turut dinaiktaraf dari versi 3.1 kepada versi 3.9.1. Versi terkini ini telah ditambahbaik dari segi penambahan fiturfitur seperti setiap video pengajaran disertakan dengan soalan-soalan interaktif untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Disebabkan pengajaran dan pembelajaran (PdP) berlaku secara dalam talian, maka elemen interaktif ini diperlukan untuk menyokong proses PdP. PdP ini dijalankan melalui platform dalam talian seperti MOOC, Moodle, Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom. Perisian berlesen seperti Exam.net turut digunakan oleh pelajar bagi membantu pembelajaran mereka. 4. Sistemsokongan (HelpDesk) di UPNM bertindak sepanjang 24 jam untuk membantu pelajar menangani permasalahan yang berkaitan dengan PdP. 5. Setiap pelajar Sarjana Muda diselia oleh Penasihat Akademik yang boleh dijadikan rujukan jika mereka memerlukan sebarang pertanyaan dan bantuan dalam proses pembelajaran mereka. 6. Beberapa sesi webinar dalam talian telah diadakan untuk membantu pensyarah mereka bentuk dan membangunkan bahan PdP mereka agar lebih menarik seperti penggunaan perisian Filmora untuk video editing, Canva dan Camtasia selain perisian-perisian yang mudah didapati dalam talian seperti Quizzy dan Alma Mater untuk merancakkan aktiviti dalam talian. Peratus keciciran pelajar berdasarkan peringkat pengajian di universiti: (i) Sarjana Muda (ii) Sarjana (iii) PhD Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 30 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz