Laporan Tahunan UPNM 2020

6 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti berikut: Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Program Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum sebelum semester bermula. MAKLUMAT PROGRAM 1 Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Program Akademik memenuhi beban kredit seperti yang diluluskan oleh KPM, Senat UPNM dan LKU dilaksanakan mengikut prosedur Rancangan Pengurusan Latihan (RPL). Pelanggan disediakan dengan khidmat nasihat akademik oleh Penasihat Akademik dan khidmat nasihat ketenteraan oleh Ketua Batalion. PEMBELAJARAN, LATIHAN DAN KHIDMAT NASIHAT 2 Piagam Pelanggan Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 6 07/03/2022 11:43 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz