Laporan Tahunan UPNM 2020

156 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Jadual 63: Taburan Staf Mengikut Kumpulan Perkhidmatan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik) Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Kumpulan Pelaksana Bilangan Kakitangan Jumlah C) KUMPULAN PELAKSANA (BUKAN AKADEMIK) ix. PEMBANTU OPERASI GRED N14 x. PEMANDU KENDERAAN GRED H14 xi. PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 (KUP) xii. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N22 (KUP) xiii. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT22 (KUP) xiv. PEMBANTU PUSTAKAWAN GRED S22 (KUP) xv. PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP14 (KUP) 2 1 1 3 1 4 1 2 1 1 3 1 4 1 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN TAHUN 2020 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar telah melaksanakan pengesahan dalam perkhidmatan yang melibatkan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik) Gred 41 dan ke atas dan juga turut melibatkan Kumpulan Pelaksana (Bukan Akademik) Gred 1 hingga 40. Seramai 24 orang Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik) dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) adalah seramai 1 orang. Manakala 4 orang adalah terdiri dari Kumpulan Pelaksana (Bukan Akademik) telah diperakui bagi pengesahan dalam perkhidmatan pada tahun 2020 seperti mana Jadual 64 berikut: Jumlah Staf (Orang) Kategori A) AKADEMIK • Pensyarah Universiti Gred VK6 • Pensyarah Universiti Gred DS53 • Pensyarah Perubatan Gred DU53 • Pensyarah Universiti Gred DS51 • Pensyarah Perubatan (Pelatih) Gred DU51P • Pensyarah Universiti Gred DS45 • Guru Bahasa Gred DG41 JUMLAH b) BUKAN AKADEMIK (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL) • Pegawai Tadbir Gred N41 1 6 2 7 2 5 1 ________ 24 1 1 Jadual 64: Tajuk dan Panel Jemputan Bagi Setiap Sesi Webinar Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 156 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz