Laporan Tahunan UPNM 2020

57 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti Seramai 316 orang pelajar pascasiswazah telahmendaftar untukmengikuti pengajian peringkat Diploma Pascasiswazah (165 orang), Sarjana (96 orang) dan Doktor Falsafah (55 orang) di UPNM pada tahun 2020. Statistik pelajar pascasiswazah yang aktif bagi tahun 2020 adalah seramai 583 orang. Perincian bilangan pelajar mengikut program pengajian adalah sebagaimana yang dinyatakan di Jadual 9. Jadual 9: Perincian pelajar yang aktif mengikuti program dan bidang pengajian bagi tahun 2020 Bil. Bilangan Pelajar Doktor Falsafah Sarjana Diploma Pascasiswazah Bidang Pengajian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 17 10 17 7 2 4 21 31 10 13 0 7 3 1 6 0 3 13 7 37 24 6 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 26 8 21 15 6 5 35 18 8 9 0 5 1 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 179 Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Strategik dan Hubungan Antarabangsa Teknologi Pertahanan Teknologi Maritim Pengurusan Sumber Sains Komputer Fizik Kimia Kejuruteraan Kimia Biologi Matematik Statistik Pendidikan Sains Sukan Sains Kejurulatihan Sarjana Kejuruteraan Mekanikal* Sarjana Sains Kejuruteraan Aeronautik* Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Rantaian Bekalan dan Logistik)* Sarjana Pengurusan Perniagaan (Pertahanan dan Keselamatan)* Sarjana Teknologi Maritim* Diploma Pascasiswazah Pengajian Strategi dan Pertahanan (DPPSP)* JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 583 *Mod kerja kusus Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 57 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz