Laporan Tahunan UPNM 2020

56 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Mahasiswa Berkualiti Memandangkan bakal pelajar pascasiswazah sepanjang pendemik ini mencari maklumat berkenaan program -program siswazah ditawarkan di universiti secara atas talian, inisiatif telah diambil dengan memuat naik buku prospektus siswazah dalam laman sesawang PPS. Penambahbaikan terhadap laman sesawang PPS juga terus dilakukan dengan memuat naik maklumat terkini bertujuan menarik bakal pelajar pascasiswazah. Diantaranya adalah maklumat pegawai-pegawai untuk dihubungi. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 56 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz