Laporan Tahunan UPNM 2020

15 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 R I UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) National Defence University of Malaysia 07 Puan Hajah Sarina Binti Abdul Rani Pendaftar Pejabat Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Pengurusan Dasar Pusat Kesihatan UPNM Bahagian Kenderaan Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Pengurusan Akademik Bahagian Keselamatan 08 En. Hairy Bin MdYusof Bendahari Bahagian Pentadbiran Bahagian Gaji dan Akaun Bahagian Bajet Bahagian Akaun Bahagian Pembayaran Bahagian Aset Bahagian Terimaan dan Akaun Pelajar Bahagian Perolehan 10 Lt Kol Shahrul Bin Sanusi (Bersara) Pengarah Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Unit Pentadbiran Unit Senibina Unit Pengurusan Projek Unit Penyelenggaraan Unit Pengurusan Aset Unit Kejuruteraan Mekanikal Unit Kontrak dan Ukur Bahan Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional Bahagian Audit Dalam Pusat Islam Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDISS) Pejabat Naib Canselor Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd) Pusat Pengurusan Projek Unit Integriti Pusat PengurusanWakaf Bahagian Governan dan Perundangan 06 Canselori Bahagian Sokongan Bahagian Teknikal Bahagian Perkhidmatan Bahagian Pentadbiran Latihan dan Jaminan Kualiti 09 En. Mohd Dzulkarnain Bin Abdul Karim Ketua Pustakawan Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Naib Canselor Struktur Organisasi UPNM Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 15 07/03/2022 11:43 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz