Laporan Tahunan UPNM 2020

159 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Modal Insan Cemerlang Jadual 67: Program Latihan Anjuran Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPbSM), Pejabat Pendaftar Sepanjang Tahun 2020 Bil. Butiran Program Tarikh Pelaksanaan 16 Oktober 2020 16 November 2020 2 Disember 2020 2 Disember 2020 Webinar: Superfood For Brain Health Kursus Asas Pembelajaran dan Pengajaran (KAPP) 2020 Secara Dalam Talian Kursus Asas Pembelajaran dan Pengajaran (KAPP) 2020 Secara Dalam Talian Program Keutuhan bagi Tujuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan bagi Tahun 2020 68. 69. 70. 71. Kumpulan Jawatan Jumlah Sarjana Sarjana Perubatan Doktor Falsafah 11 1 12 DN LN 1 0 1 0 2 0 DN LN 0 0 0 0 0 0 DN LN 9 1 9 1 9 1 Akademik Bukan Akademik Jumlah Keseluruhan Fakulti/ Pusat Indeks Prosiding 1 8 0 1 1 0 11 MyCite 1 30 3 0 0 0 34 Scopus 51 4 14 6 2 3 80 Fakulti Kejuruteraan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Pusat Asasi Pertahanan Pusat Bahasa Akademi Kecergasan Pertahanan Jumlah Pihak Universiti turut menggalakkan staf untuk menghadiri kursus anjuran pihak luar (fungsian/generik) yang bersesuaian dan berkaitan dengan kompetensi staf mengikut gred jawatan serta bidang tugas mereka. Pada tahun 2020 juga, sebanyak 115 persidangan telah dihadiri oleh staf akademik. Perincian adalah seperti Jadual 68. Jadual 68: Persidangan yang Dihadiri oleh Staf Akademik Bagi Tahun 2020 Jadual 69: Bilangan Staf Diluluskan Cuti Belajar Tahun 2020 Latihan Jangka Panjang UPNM sentiasa menyokong dan membuka peluang kepada staf untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas melalui latihan jangka panjang. Antara latihan yang ditawarkan ialah Cuti Belajar, Cuti Pasca Doktoral dan Sub Kepakaran, Cuti Sabatikal dan Sangkutan Industri. Cuti Belajar Seramai 40 orang staf aktif cuti belajar yang terdiri daripada staf akademik dan bukan akademik sedang melanjutkan pengajian pada peringkat Sarjana, Sarjana Perubatan dan Doktor Falsafah di dalam dan luar negara. Pada tahun semasa, 12 orang staf telah memperoleh kelulusan untuk melanjutkan pengajian yang menjadikan jumlah keseluruhan yang sedang aktif cuti belajar ialah 52 orang seperti di Jadual 69 dan 70. Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 159 07/03/2022 11:49 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz