Laporan Tahunan UPNM 2020

10 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Pengurusan Universiti LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (Menjalankan Tugas) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) PROF. EMERITUS DATO’ DR. TENGKU MOHD BIN TENGKU SEMBOK Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) LT KOL PROF. TS. DR. MUHD ZUAZHAN BIN YAHYA (Menjalankan Tugas) TimbalanNaibCanselor Penyelidikandan Inovasi (P& I) BRIG JEN PROF. IR. DR. NORAZMAN BIN MOHAMAD NOR (BERSARA) Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 10 07/03/2022 11:43 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz