Laporan Tahunan UPNM 2020

34 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri mempunyai Impak Faktor sebanyak 7.35 dibawah indeks Web of Science) dan Panel Penilai Profesional oleh Lembaga Teknologi Malaysia. (ii) Lt. Kol. Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya telah dilantik sebagai Pengerusi Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti-Universiti Malaysia (MAKUMA) berkuatkuasa 18 Jun 2020 sehingga Disember 2022. Beliau juga dilantik sebagai Panel Penilai Profesional oleh Lembaga Teknologi Malaysia mulai 24 Disember 2019 hingga 23 Disember 2021 dan sebagai Pemeriksa Luar Pusat Asasi UiTMmulai 15 Mac 2020 hingga 14 Mac 2022. Beliau turut dilantik sebagai Panel Pakar Projek R&D, Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023; (iii) Brig. Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor telah dilantik sebagai pemeriksa luar Program Kejuruteraan Awam UiTM Pulau Pinang, Felo Institut Jurutera Malaysia dan Timbalan Presiden Persatuan Doktoral ATM, Ketua panel akreditasi program Kejuruteraan Awam Monash University; (iv) Prof. Dr. Megat Mohamad Hamdan bin Megat Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Ahli Panel Penilai Program PhD oleh Kolej Universiti Lincoln mulai 8 hingga 9 September 2020; (v) Dr. Azimah binti Ahmad telah dilantik sebagai Pakar Bidang Pembangunan Silibus oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan pada 27 November 2020; (vi) Dr. Badrul Hisham bin Abd Samad dilantik sebagai Committee Member oleh Academy of Sciences Malaysia (ASM) Special Interest Group (SIG) on Zoonosis pada 12 November 2020 dan oleh Jawatankuasa Pembangunan Dasar Pelaksanaan Konvensyen Senjata Biologi & Toksin (KSBT) Kebangsaan pada 9 September 2020; (vii) Dr. Elya binti Mohd Nor dilantik sebagai Visiting Academic oleh Pendinginan Megajana Sdn. Bhd. pada 14 Februari 2020; (viii) Dr. Farhana binti Rahmat dilantik sebagai Visiting Pathologist oleh Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan mulai 25 Ogos 2019 hingga kini dan Gribbles Laboratory Sdn. Bhd. mulai 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2021. Beliau juga telah dilantik oleh Quantum Diagnostic Sdn. Bhd. sebagai Anatomic Pathology Consultant bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2021; (ix) Dr. Ng Choy Peng dilantik sebagai Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan Malaysia oleh Penyiasatan Kemalangan Udara Pesawat Twin Otter DHC6-400 9M-SSC di Long Seridan Sarawak pada 1 Jun 2020; (x) Dr. Norhazlina Fairuz binti Musa Kutty dilantik Development of a Policy Paper for Civil-Military oleh NADMA dan PAT MINDEF pada 1 Disember 2020 hingga 30 November 2023; (xi) Dr. Siti Rohaidah binti Ahmad dilantik sebagai Felo oleh Felo Bersekutu Makmal Penyelidikan Analisa Sentimen UKM pada 2 Januari 2020; (xii) Dr. Siti Zulaikha binti Ngah Demon dilantik sebagai Pakar Bidang Penggubal Soalan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia pada 17 Januari 2020; (xiii) Dr. Syarifah Bahiyah Rahayu binti Syed Mansoor dilantik sebagai Visiting Lecturer oleh EURECOM mulai 24 Ogos 2019 hingga 28 Februari 2020; (xiv) Ir. Dr. Balamurugan a/l Annamalai Gurunathan dilantik sebagai EAC Evaluation Panel for Bachelor of Mechanical Engineering with Honours oleh Engineering Accreditation Council, Board of Engineers Malaysia pada 28 September 2020 dan turut dilantik sebagai ETAC Evaluation Panel for Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechanical Design oleh Engineering Technology Accreditation Council, Board of Engineers Malaysia mulai 2 hingga 4 Mac 2020; (xv) Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM dilantik sebagai Pakar Rujuk Penulisan Doktrin Logistik oleh Tentera Laut Diraja Malaysia pada 30 Julai 2020; Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 34 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz