Laporan Tahunan UPNM 2020

129 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penyelidikan dan Inovasi membentangkan kertas kerja permohonan skim TRGS Fasa 1/2020 dengan mengambil kira pandangan dan ulasan panel untuk tujuan pemurnian cara pembentangan dan penambahbaikan kandungan slaid pembentangan sebelum mereka menghadiri sesi Pembentangan Pertama Kertas Kerja Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 1/2020 di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi yang dijadualkan pada 12 Ogos 2020 seperti di Jadual 52. Jadual 52: Senarai Nama Sesi Pembentangan Pertama Kertas kerja SkimGeranPenyelidikan Transdisiplinari (TGRS) Fasa 1/2020 Peringkat KPT Bil. Tajuk Projek Developing a Civil-Military Coordination Framework for Urban Disaster Response in Kuala Lumpur Developing A Humanitarian Logistics Support Framework on HADR for Urban Disaster Management Development of a Policy Paper for Civil-Military Coordination on Urban Disaster Response Management in Malaysia Development of a Civil-Military Coordination Framework on Health Response to Urban Disasters Nama Penyelidik 1. 5. 9. 13. 14. 15. 16. 10. 11. 12. 6. 7. 8. 2. 3. 4. Prof Madya Mohd Asri Bin Md Nor (Ketua Program dan Ketua Penyelidik) Kdr Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM (Ketua Penyelidik) Dr. Norhazlina Fairuz Binti Musa Kutty (Ketua Penyelidik) Prof. Madya Dr. Ambigga Devi S. Krishnapillai (Ketua Penyelidik) Prof. Madya Dr. Halyna Lugova Prof. Madya Dr. Aye Aye Mon Puan Wan Farizatul Shima binti Wan Ahmad Fakuradzi Kol Jamal Rodzi Bin Dahari (B) Lt. Kdr. (B) Mazura binti Md Saman Cik Noor Diyana binti Fazan Ahmad Lt. Kol. Prof.Madya Dr Haji Noor Azmi bin Haji Mohd Zainol (B) Lt. Kol. Safar bin Yaacob Lt. Kdr. Nik Ismail Rashed Bin Che Ali (Bersara) Dr. Ng Choy Peng Ir. Fuad bin Abas Encik Mohd Muhaimin bin Ridwan Wong Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 129 07/03/2022 11:48 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz