Laporan Tahunan UPNM 2020

194 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penerbitan Ilmiah ZULFAQAR Jurnal Sains Pertahanan, Kejuruteraan dan Teknologi (ZJDSET) diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. ZJDSET terbuka untuk pengarang di seluruh dunia. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun (Jun dan Disember). ZJDSET menerbitkan makalah dan ulasan semula makalah yang merangkumi semua bidang sains pertahanan, sains kejuruteraan dan teknologi pertahanan. Objektif editorial jurnal adalah untuk memudahkan peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan kajian dalam bidang tersebut, namun ia tidak terhad kepada: Teknologi Ketenteraan, Keselamatan Siber, Perubatan Ketenteraan, Senjata Kimia, Sains Tulen dan seumpamanya. Semua serahan makalah untuk penerbitan akan disemak sekurang-kurangnya oleh dua penilai pakar bidang. Jurnal ini diterbitkan oleh Penerbit UPNM. https://zulfaqarjdset.upnm.edu.my/index.php/zjdset e-ISSN: 2773-5281 Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 194 07/03/2022 11:50 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz