Laporan Tahunan UPNM 2020

98 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Ketenteraan 4Ketenteraan AKADEMIK LATIHAN KETENTERAAN (ALK) BAHAGIAN LATIHAN KETENTERAAN 1. Visi. Melahirkan Pegawai Muda ATM yang mempunyai kecemerlangan akademik, berketrampilan asas ketenteraan serta mempunyai sikap terpuji sebagai modal insan ATM masa hadapan. 2. Misi. Untuk mempertingkatkan bilangan Pegawai Tentera yang berpendidikan tinggi berteraskan budayaketenteraan,memperluaskandanmempertingkatkanaktiviti penyelidikandanpembangunan pertahanan negara. 3. Markas Akademi Latihan Ketenteraan (MK ALK). MK ALK adalah bahagian yang menguruskan pentadbiran Pegawai, Staf dan Jurulatih di Akademi Latihan Ketenteraan (ALK). 4. Bahagian Latihan Ketenteraan (BLK). BLK bertanggungjawab terhadap pengurusan Perkara Am, Latihan dan Logistik Pegawai Kadet di Akademi Latihan Ketenteraan (ALK). a. Organisasi ALK. PALAPES UPNM MARKAS ALK BATALION KADET 8x KOMPENI PEGAWAI KADET BAHAGIAN BANTUAN KHIDMAT (BBK) BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN LATIHAN BAHAGIAN LATIHAN KETENTERAAN (BLK) SEL KAGAT SEL SAJIAN PL LOGISTIK SEL GAJI PL KEND SEL KESIHATAN SEL SEMB WISMA PERWIRA SEL PROVOS WISMA BINTARA BELANJAWAN WISMA PEG KDT SEL TADBIR SEL KHIDMAT SEL LATIH Rajah 1: Organisasi ALK Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 98 07/03/2022 11:46 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz