Laporan Tahunan UPNM 2020

141 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Penyelidikan dan Inovasi PINGAT PERAK Perak Perak Perak Perak Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP) Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT)/ FKJ Fakulti Pengurusan dan Pengajian Pertahanan (FPPP) Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP) COCOBEA: Controlled Combines Beacon Advanced Aircraft Satellite Tracking System (ASTS) Measurement of Intangible Human Dimension of Soldiers for Military Combat Readiness Physical Fitness Norms of Upper and Lower Body Among Army Reserve Officer Training Unit Cadet (ROTU) 5. 6. 7. 8. Kapt Prof. Madya Syed Nasir Alsagoff Bin Syed Zakaria (Bersara) Lt Kol Prof. Madya Mohamed Tarmizi bin Ahmad (Bersara) Prof. Madya Dr. Hasan Al-Banna bin Mohamed Dr. Shahrulfadly bin Rustam Projek 1 Development of a Civil-Military Coordination Framework for Urban Disaster Management in Kuala Lumpur Kejuruteraan Perancangan Bandar dan Wilayah; Pengurusan Risiko Prof. Madya Mohd Asri Md. Nor, Pusat Penyelidikan HADR • Ir. Fuad Abas, Pusat Penyelidikan HADR • Dr. Ng Choy Peng, Fakulti Kejuruteraan, UPNM • Dr. Law Teik Huwwa, Fakulti Kejuruteraan, UPM • En. Mohd Muhaimin Ridwan Wong, Pusat Penyelidikan HADR Tajuk: Bidang: Sub-bidang: Ketua Projek: Ahli Penyelidik: Jadual 56: Senarai Nama Pemenang Di Dalam Pameran International Invention Jadual 57: Program Penyelidikan Yang Merangkumi Empat Projek Tahniah diucapkan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI), UPNM dan penyelidikpenyelidik UPNM yang telah berjayamengharumkan nama UPNMdalambidang penyelidikan dan inovasi serta membuktikan bahawa UPNM mampu bersaing dengan Universiti Awam dan Pusat Penyelidikan yang lain di peringkat antarabangsa. PENYELIDIKANTRANS-DISIPLIN“DEVELOPMENTOFACIVIL-MILITARYCOORDINATIONFRAMEWORK ON HADR FOR URBAN DISASTER MANAGEMENT IN KUALA LUMPUR” Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana (HADR) telah mengetuai kumpulan penyelidik dari UPNM dalam permohonan geran penyelidikan trans-disiplin (TRGS) dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bagi tahun fiskal 2020. Program penyelidikan dengan tajuk “Development of a Civil-Military Coordination Framework on HADR for Urban Disaster Management in Kuala Lumpur” ini diketuai oleh Prof. Madya Mohd Asri Md Nor selaku Felo Penyelidik di Pusat Penyelidikan HADR. Objektif utama program penyelidikan ini adalah untuk membangunkan satu rangka kerja bagi tindak balas terhadap bencana atau kecemasan yang terjadi di Bandaraya Kuala Lumpur yang memerlukan respon pantas dari semua pihak berkepentingan seperti yang tersenarai di dalam Arahan No. 20 Majlis Keselamatan Negara. Ini termasuklah agensi sivil seperti Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Program penyelidikan ini akan dijayakan oleh 18 ahli penyelidik merangkumi empat projek, iaitu seperti di Jadual 57: Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 141 07/03/2022 11:48 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz