• Mengurus penjenamaan dan imej universiti melalui logo, cenderahati, video korporat universiti, laman sesawang universiti
  • Mengurus perhubungan korporat dalam lawatan
  • Mengurus dan Kemaskini hebahan di Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial
  • Mengurus, Memantau dan Kemaskini Isi Kandungan Laman Sesawang Universiti (Halaman Utama)
  • Hari Bersama Media.
  • Mengurus penerbitan video-video promosi UPNM.
  • Mengurus / Memastikan kelancaran hal ehwal berkaitan media bagi aktiviti UPNM.
  • Mengurus Penerbitan Akhbar / Kenyataan Akhbar / Sidang Media / Liputan Media
  • Menyertai pameran/ expo dalam dan luar negara