Tan Sri (Dr) Syed Azman bin Syed Ibrahim    
    Pengerusi    
Lt Jen Datuk Mardzuki bin Muhammad Puan Azlinda binti Azman Encik Md Taufiq bin Md Ralip Jen Tan Sri Dato' Seri Panglima Mohammad bin AB Rahman Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest @ Abd Shatar (bersara)
Naib Canselor
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan
Kementerian Pengajian Tinggi
Timbalan Ketua Unit
Unit MyCT, Bahagian Cukai Kementerian Kewangan Malaysia
Panglima Angkatan Tentera Pengarah Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF)
Datuk Zulkifli Bin Ishak  Dato' Dr. Abdul Rahman bin Abdul Razak Shaik Dato' Hajah Habibah binti Mohd Yusuf Encik Mohamad Amir Shaqim bin Ahmad Shahriman
Pengerusi Zi Production Sdn. Bhd. (Profesor Madya Kehormat)   Wakil Sektor Swasta  Pengarah Urusan
Global Phenomel Sdn Bhd
Wakil Alumni