Tan Sri (Dr.) Syed Azman bin Syed Ibrahim    
    Pengerusi    
Lt Jen Datuk Mardzuki bin Muhammad Puan Azlinda binti Azman Encik Md Taufiq bin Md Ralip Jen Tan Sri Dato' Seri Panglima Mohammad bin AB Rahman

Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest @ Abd Shatar (Bersara)

Naib Canselor,
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan
Kementerian Pendidikan Tinggi
(Wakil Pegawai daripada Perkhidmatan Awam)

Timbalan Ketua Unit,
Unit MyCT,
Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan Malaysia
(Wakil Pegawai daripada Perkhidmatan Awam)

Panglima Angkatan Tentera
(Wakil Masyarakat Setempat)
Pengarah,
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF), UPNM
(Wakil Senat)
Datuk Zulkifli bin Ishak  Dato' Dr. Abdul Rahman bin Abdul Razak Shaik

Dato' Hajah Habibah binti
Mohd Yusuf

Encik Mohamad Amir Shaqim bin Ahmad Shahriman
Pengerusi,
Zi Production Sdn. Bhd.
(Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman)

Profesor Madya Kehormat
(Wakil Sektor Swasta)

Pengarah Urusan,
Global Phenomel Sdn Bhd
(Wakil Sektor Swasta)
Wakil Alumni