Prof. Dr. Aidy
bin Ali

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)

Prof. Madya Dr. Mohd Taufik Bin Jusoh @ Tajudin

Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad bin Razali TLDM (Bersara)

Brig Jen Prof. Datuk Dr. Haji Adnan bin Haji Abdullah

Prof. Dr. Norhana binti Abdul Halim

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah

Dekan
Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Dekan
Fakulti Kejuruteraan

Dekan
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

Dekan
Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Pengarah
Pusat Asasi Pertahanan

 

Prof. Dr. Jowati binti Juhary

Dr. Shahrulfadly bin Rustam

Lt Kol Prof. Madya Dr. S. Ananthan (Bersara) 

 Kapt Prof. Madya Ahmad Zaidi bin Sulaiman (Bersara)

YBhg. Mej Jen Dato' Kwong Fook Weng (Bersara)

Prof. Madya Mej Ir. Dr. Razali bin Abidin (Bersara)

Pengarah
Pusat Bahasa

Pengarah
Akademi Kecergasan Pertahanan

Pengarah
Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

Pengarah Kanan
Hal Ehwal Pelajar 

Pengarah Kanan
Pejabat Naib Canselor (Jaringan Industri & Perhubungan Korporat)

Pengarah Kanan
Institut Penyelidikan Pertahanan (DRI)
  Merangkap Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT)

Prof. Dr. Hj. Hasan Al-Banna bin Mohamed

 Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din

Lt Kol Hamzan bin Abdul Jamil (Bersara)

Lt Kol Prof. Madya (Ust) Dr. Hj. Daud bin Hj. Mohamed Salleh (Bersara)

Prof. Madya Dr. Ummul Fahri Binti Abdul Rauf

Prof. Madya Dr. Fakroul Ridzuan Bin Hashim

Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Projek dan Perancangan Strategi

Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik

Pengarah
BahagianTeknologi Maklumat dan Komunikasi / CIO

Pengarah
Pusat Islam

 Pengarah
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data

 Pengarah
Penerbit UPNM

Prof. Dr. Adam Leong Kok Wey

Dr. Alinda binti Samsuri

Dr. Hassan bin Mohamed

Kol Jamal Rodzi
bin Dahari (Bersara)

Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM

Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest @ Abd Shatar (Bersara)

Pengarah
Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDiSS)

Pengarah
Pusat Pengtropikalan (CENTROP)

Pengarah
Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital

Pengarah
Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (CoMIHL)

Pengarah
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana (HADR)

Pengarah
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF)

Prof. Dr. Sayuti bin Ab Ghani

Kept Prof. Dr. Hj. Zulkifly bin Mat Radzi TLDM (Bersara)

Puan Sarina binti Abdul Rani

Kol Dr. Hj. Zahimi bin Hj. Zainol Abidin

Ybhg. Felo Utama Dato' Mohamad Akhtar bin Ahmad Zainudin

Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani bin Yahya

Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf

Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim

Pengarah
Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi

Pengarah
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional

Pengarah
Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan

Pengarah
Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa

 

 

 

Dr. Firdaus bin Baharuddin 

 
 

Ketua
Pusat Kesihatan UPNM