SENARAI AHLI SENAT

 

PENGURUSAN TERTINGGI

 

Lt Jen Datuk Mardzuki bin Muhammad

Naib Canselor

 

(Kosong)

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Ts. Dr. Muhd Zu Azhan bin Yahya

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Ts. Dr. Hj. Azizi bin Hj. Miskon

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

DEKAN/PENGARAH

 

Prof. Dr. Aidy bin Ali

Dekan, Pusat Pengajian Siswazah

 

Prof. Madya Dr. Mohd Taufik bin Jusoh @ Tajudin

Dekan, Fakulti Kejuruteraan

 

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)

Dekan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

 

Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad Bin Razali TLDM (Bersara)

Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

 

Brig Jen Dr. Mohd Arshil bin Moideen

Dekan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

 

Prof. Ts. Dr. Norhana binti Abdul Halim

Pengarah, Pusat Asasi Pertahanan

 

Prof. Dr. Jowati bin Juhary

Pengarah, Pusat Bahasa

 

Dr. Shahrulfadly bin Rustam

Pengarah, Akademi Kecergasan Pertahanan

 

Lt Kol Prof. Madya Dr. S. Ananthan A/L Subramaniam (Bersara)

Pengarah, Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

 

 

WAKIL PROFESOR

 

 Lt Kol Prof Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest@Abd Shatar (Bersara)

Pengarah, Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia

 

Prof. Dr. Haji Hasan Al- Banna bin Mohamed

Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Projek dan Perancangan Strategi

 

Prof. Dr. Risby bin Mohd Sohaimi

Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah

 

Prof. Dr. Megat Mohamad Hamdan bin Megat Ahmad

Profesor, Fakulti Kejuruteraan

 

 

 AHLI KO-OPT

 

Kol Prof. Dr. Khairol Amali bin Ahmad (Bersara)

Penolong Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Brig Jen Idris bin A. Wahab TUDM

Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan

 

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus

Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

 

Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi

Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

 

Lt Jen Dato Fadzil bin Mokhtar (Bersara)

Felo Pengajar, Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa

 

 

AHLI EX-OFFICIO

 

Puan Fazielah binti Mohamad

Pendaftar

 

Encik Mohd Hairay bin Md. Yusof

Bendahari

 

Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim

Ketua Pustakawan

 

Lt Kol Hanif bin Zakaria (Bersara)

Penasihat Undang-Undang, Pejabat Naib Canselor

 

 

AHLI TURUT HADIR

 

Lt Kol Shahrul bin Sahusi

Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan

 

Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din

Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

 

Lt Kol Hamzan bin Abdul Jamil (Bersara)

Pengarah/ Ketua Pegawai Digital (CDO), Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

Prof. Madya Dr. Ummul Fahri Binti Abdul Rauf

Pengarah, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data

 

 

 

URUS SETIA

 

Dr. Mohd Fadhzil bin Zainol

Pengarah

Merangkap Setiausaha Mesyuarat

Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan

 

Encik Muhammad Khaidzir bin Lokman

Penolong Pendaftar Kanan

Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan

 

Encik Ahmad Rabani bin Borhan

Penolong Pendaftar

Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan

 

Puan Suzanah binti Sengoot

Penolong Pegawai Tadbir Kanan

Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan