SENARAI AHLI SENAT

 

PENGURUSAN TERTINGGI

YBhg. Leftenan Jeneral Datuk Hasagaya bin Abdullah
Naib Canselor

YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Lt Kol Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Prof. Ts. Dr. Azizi bin Miskon
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

DEKAN/PENGARAH

Prof. Dr. Aidy bin Ali
Dekan, Pusat Pengajian Siswazah

Lt Kol Prof. Madya Dr. Khairul Hasni bin Kamarudin (Bersara)
Dekan, Fakulti Kejuruteraan

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)
Dekan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad Bin Razali TLDM (Bersara)
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

YBhg. Brig Jen Prof. Datuk Dr. Hj. Adnan bin Hj. Abdullah
Dekan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Prof. Madya Ts. Dr. Norhana binti Abdul Halim
Pengarah, Pusat Asasi Pertahanan

Prof. Dr. Jowati bin Juhary
Pengarah, Pusat Bahasa

Dr. Shahrulfadly bin Rustam
Pengarah, Akademi Kecergasan Pertahanan

Prof. Dr. Haslinda binti Abdullah @ Betsy Bennet
Pengarah, Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

 

WAKIL PROFESOR

YBhg. Brig Jen Prof Ir. Dr. Hj. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara)

Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi)

 

Prof. Dr. Jowati binti Juhary
(Wakil Profesor)

 

Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin
(Wakil Profesor)

 

YM Prof. Emeritus Dato' Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
(Wakil Professor)

 


AHLI KO-OPT

YBhg. Dato' Dr. Junaidah binti Kamarruddin
Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat)

 

YBhg. Kol Prof. Dr. Khairol Amali bin Ahmad (Bersara)

Penolong Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

YBhg. Brig Jen Dato' Haji Saadon bin Hasnan TUDM
Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
Pengarah, Pusat Pentropikalan

YBhg. Lt Jen Dato Fadzil bin Mokhtar (Bersara) 
Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa

 

AHLI EX-OFFICIO

Puan Fazielah binti Mohamad
Pendaftar

Encik Mohd Hairay bin Md. Yusof
Bendahari

Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim
Ketua Pustakawan

Lt Kol Hanif bin Zakaria (Bersara)
Penasihat Undang-Undang, Pejabat Naib Canselor

 

AHLI TURUT HADIR

Lt Kol Shahrul bin Sahusi
Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan

Prof. Madya Ts. Rozita binti Husain
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

Lt Kol Hamzan bin Abdul Jamil (Bersara)
Pengarah, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Prof. Dr. Hassan Al-Banna bin Mohamed
Pengarah, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan DataURUS SETIA

Mohd Fadhzil bin Zainol
Timbalan Pendaftar
Merangkap Setiausaha Mesyuarat
Bahagian Pengurusan Akademik

Puan Rini Shazrina binti Zulkifly
Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik

Puan Suzanah binti Sengoot
Penolong Pegawai Tadbir Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik