7 April 2022 - Kunjungan Mesra Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara), Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi) dan pegawai Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) ke Pejabat PNC PJIPK.