PENTADBIRAN

 • Mentadbir dan memantau peruntukan belanjawan berkaitan perolehan dan menyemak akaun dari semasa ke semasa
 • Mentadbir hal ehwal Anti Rasuah dan Integriti serta Pengurusan Risiko pejabat PNC JIPK
 • Mengurus Perolehan dan Mengawal selia aset alih dan aset tak alih pejabat PNC JIPK
 • Mengurus Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 pejabat PNC JIPK
 • Mengurus Pengurusan Kualiti (Quality Management Star Rating- QMSR) pejabat PNC JIPK
 • Menyedia dan pengumpul Kertas Kerja untuk pejabat PNC JIPK bagi Mesyuarat Eksekutif Naib Canselor (EXCO) dan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 • Mengumpul slaid pembentangan Naib Canselor (Taklimat Perkembangan Semasa Universiti) untuk pejabat PNC JIPK bagi mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 • Penyelaras Parlimen UPNM (Universiti Awam) bagi maklumbalas jawapan dan input setiap kali Persidangan Dewan Rakyat
 • Penyelaras data MyMohe / MyRA / SETARA peringkat pejabat PNC JIPK
 • Penyelaras / Setiausaha Jawatankuasa Kerja Pengurusan Korporat (Kad Jemputan, Backdrop, Banner, Bunting, Media, Publisiti dan Cenderahati) sempena Istiadat Konvokesyen UPNM
 • Penyelaras / Setiausaha Jawatankuasa Anugerah Kualiti PNC JIPK sempena Hari Inovasi dan Majlis Anugerah UPNM (HIMA)