• Menguruskan Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian dalam dan luar negara bagi Kerjasama Akademik
  • Membantu mewujudkan penempatan Latihan Industri (LI) pelajar
  • Membantu program Sangkutan Staf Akademik/Bukan Akademik di industri
  • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti CEO@Faculty Programme universiti dengan kerjasama Fakulti/Pusat Pengajian
  • Pusat Sehenti (One-Stop-Center) bagi program Universiti For Society (U4S) (Universiti Untuk Masyarakat) untuk projek Quadruple-Helix Model (Masyarakat - Universiti - Kerajaan - Industri) dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi