• Membentuk kerjasama erat dengan MINDEF, ATM dan lain-lain Agensi Kerajaan berkaitan ICP/Offset
  • Mengeratkan hubungan dengan syarikat-syarikat industri termasuk industri tempatan
  • Mendapatkan peruntukan offset melalui jaringan Kerjasama strategik dengan agensi Kerajaan dan OEM ( Syarikat Pengeluar Utama)
  • Menguruskan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) dalam dan luar negara berkiatan Perjanjian ICP/Offset