1.Bertanggungjawab dalam Menganalisis dan Pengumpulan Maklumat Korporat

2.Bertanggungjawab dalam Komunikasi Korporat dalam dan luar negara

3.Bertanggungjawab dalam hal ehwal jaringan industri dengan industri tempatan dan luar negara