Pengurusan Acara

Merancang dan mengurus program/ majlis/ acara Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) dan peringkat Universiti termasuk  membantu / menasihat  FPJB lain merangkumi aspek-aspek berikut:

  • Mengenalpasti kategori program/ majlis/ acara
  • Kepentingan elemen protokol dan etiket
  • Mengenalpasti senarai jemputan
  • Keutamaan dan kepentingan susunan
  • Memastikan awal dan akhir program/ majlis/ acara berjalan dengan terancang dan tertib