Pejabat PNC PJIPK telah mengadakan sesi perbincangan bersama Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada 21 Februari 2022 bertempat di KPWKM, Putrajaya.

Agenda utama sesi perbincangan ini adalah berkenaan dengan penganjuran Sambutan Hari Wanita Sedunia pada bulan Mac 2022, Pocket Talk bertajuk "Women, Peace and Security" semasa DSA2022 dan seminar berkaitan "Peace Study" dan khusus mengenai "Women in Peace and Security". Usahasama ini akan melibatkan Pusat Kajian Keamanan UPNM.

Selain itu, perbincangan juga menjurus kepada kepada usaha mengadakan penyelidikan secara bersama dengan KPWKM.