Kunjungan hormat Penolong Naib Canselor (Perkhidmatan, Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) ke UAE